Mobiele menu

Kwetsbare ouderen langer thuis (KOLT)

Doel van het netwerk

De behandeldienst van Beweging 3.0 biedt specialistische kennis met betrekking tot de ouderenzorg in de eerste lijn. Binnen ons netwerk richten wij ons op thuiswonende ouderen met complexe meervoudige problematiek. Ons doel is om deze ouderen met de juiste ondersteuning zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

De behandeldienst bestaat uit diverse disciplines die bij zorgorganisatie Beweging 3.0 werken; Specialisten ouderen geneeskunde, psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk
werk. Het netwerk is ontstaan vanuit gefuseerde ouderenzorgorganisaties.

Doel en aanpak project

De behandeldienst van Beweging 3.0 wil thuiswonende ouderen met complexe problematiek optimaal ondersteunen bij de intensieve zorg thuis. Wij vinden dat zorg, behandeling en welzijn hand in hand bijdragen aan het langer thuis kunnen blijven wonen van kwetsbare ouderen. Beweging 3.0 wil hierbij als systeemaanbieder in de regio het voortouw nemen door uitbreiding van het netwerk. Daarom zoeken wij de samenwerking met diverse partijen die hieraan kunnen bijdragen.

Verslagen


Eindverslag

Dit project heeft de behandeldienst van Beweging 3.0 de tijd en mogelijkheid gegeven om in kaart te brengen welke samenwerking – en met wie – er nodig is om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren zodat zij langer thuis kunnen wonen. Door dit project hebben er constructieve gesprekken met verschillende huisartsenpraktijken plaatsgevonden en is er uiteindelijk een eerste stap gezet in het creëren van een belangrijke samenwerking tussen de huisartsenpraktijken, casemanagers, SO’ers en GZ psychologen om de zorg voor kwetsbare ouderen met dementie te verbeteren, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005065
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Koopmans
Verantwoordelijke organisatie:
Beweging 3.0