Mobiele menu

Kwetsbare ouderenzorg in een structureel zorgnetwerk

Projectomschrijving

Het doel van kernteam Huisartsenpraktijk Noorderpark is integrale ouderenzorg te realiseren voor alle kwetsbare thuiswonende ouderen. In 2020 is met subsidie gewerkt aan dezelfde taal en gedeeld eigenaarschap. Resultaat: meer proactieve casefinding en meer interdisciplinaire samenwerking.

De doelen zijn drieledig:

  1. Onderzoek naar de meerwaarde van uitbreiding van kernteam met fysiotherapeut, POH GGZ, ergotherapeut en diëtist.
  2. Zichtbaarheid van doel en werkwijze kernteam vergroten bij samenwerkingspartners.
  3. Werkwijze van kernteam verbreden naar andere doelgroepen.

Door deze netwerkdoelen te realiseren wordt meer gepersonaliseerde, geïntegreerde zorg voor de oudere in het werkgebied van de huisartsenpraktijk gerealiseerd. Door de werkwijze te verbreden naar andere doelgroepen wordt ook gewerkt aan preventie: wanneer (omgevings-)factoren eerder in beeld zijn, kan hier vroegtijdig op ingespeeld worden.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het project heeft als eerste doelstelling de behaalde resultaten uit het eerdere project 639521915 duurzaam te borgen. Dat willen we mede doen door de zichtbaar van het kernteam te vergroten bij de deelnemende organisaties. (Icare, Interzorg en Vaart Welzijn). Daarnaast willen we de zichtbaarheid ook bij andere zorgpartners vergroten en daarnaast onderzoeken of de kwaliteit van het kernteam verbeterd worden als zij structureel deelnemen aan het kernteamoverleg en zo hun kennis m.b.t. ouderenzorg delen met het kernteam (Fysiotherapie, POH-GGZ, Ergotherapie, Diëtetiek). En tot slot levert deze werkwijze ook weer input om t.b.v. andere doelgroepen meer integraal te gaan werken met onze zorgpartners.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052120005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
M.J. Blommendaal
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Assen-Noord