Mobiele menu

Laagdrempelig informatiepunt voor verwarde mensen & daklozen in Eindhoven

Projectomschrijving

In Eindhoven is in mei 2019 met hulp van ZonMw een laagdrempelig Infopunt opgezet voor verwarde personen en mensen die dakloos zijn. Zij kunnen terecht voor informatie, advies, doorverwijzing, daadwerkelijke hulp, een kop koffie, luisterend oor en/of een maatje. Er is een website ontwikkeld met de sociale kaart van Eindhoven, specifiek voor de doelgroep: www.kdet.nl, plus een zgn. Straatkaart. Dit is een EHBO-kaart op broekzakformaat voor mensen die dakloos zijn (bed–bad–broodvoorzieningen).

Het Infopunt is vijf dagen per week open en wordt bemenst door ervaringswerkers uit de wereld van de straat. Zij zijn bij uitstek in staat om aan te sluiten bij mensen die met vraagverlegenheid zitten, om contact te maken en de vraag te verhelderen. Om met inzet van hun eigen ervaring anderen te bemoedigen en motiveren en om hun ervaring te gebruiken om het hulpverlenersnetwerk te bellen voor informatie of zaken snel en effectief voor elkaar te krijgen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

In Eindhoven is in mei 2019 met hulp van ZonMw een laagdrempelig Infopunt opgezet voor verwarde personen en mensen die dakloos zijn. Zij kunnen terecht voor informatie, advies, doorverwijzing, daadwerkelijke hulp, een kop koffie, luisterend oor en/of een maatje. Er is een website ontwikkeld met de sociale kaart van Eindhoven, specifiek voor de doelgroep: www.kdet.nl, plus een zgn. Straatkaart. Dit is een EHBO-kaart op broekzakformaat voor mensen die dakloos zijn (bed–bad–brood-voorzieningen). Het Infopunt is vijf dagen per week open en wordt bemenst door ervaringswerkers uit de wereld van de straat. Zij zijn bij uitstek in staat om aan te sluiten bij mensen die met vraagverlegenheid zitten, om contact te maken en de vraag te verhelderen. Om met inzet van hun eigen ervaring anderen te bemoedigen en motiveren en om hun ervaring te gebruiken om het hulpverlenersnetwerk te bellen voor informatie of zaken snel en effectief voor elkaar te krijgen.

Samenvatting van de aanvraag

Wie kunnen beter een laagdrempelig informatiepunt voor verwarde mensen opzetten en bemannen dan degenen die gepokt en gemazeld zijn in het doolhof van zorgloketten, de maatschappelijke opvang en gemeentelijke instanties? Daarom gaan we een laagdrempelig informatiepunt voor verwarde mensen en daklozen openen waar men terecht kan voor vragen als: “waar moet ik zijn voor hulp of opvang, hoe kom ik aan een uitkering?” en allerhande andere vragen. Dit infopunt wordt ondersteund door een ervaringsdeskundig professional en vrijwilligers uit de wereld van de straat. Het infopunt is centraal gelegen in de stad en vijf dagen per week open van 8.15 uur tot 15.15 uur, in totaal 35 uur per week. De overige uren zijn de vrijwilligers telefonisch bereikbaar. Genoemde tijden sluiten aan bij de openingstijden van de nachtopvang in de stad. De vrijwilligers, werkzaam op het infopunt, krijgen een training over de sociale kaart van Eindhoven, een voorbereiding op de mogelijke vragen die gaan komen en leren hoe om te gaan met vragen van de doelgroep. Mensen die aankloppen bij het infopunt zijn kwetsbare en steeds vaker ook verwarde burgers uit de stad, daklozen en thuislozen. We zien het aantal verwarde mensen dat op straat ronddoolt, toenemen. Mensen vaak met een dubbele of triple-problematiek: verslaving, psychiatrisch en dakloosheid. In het bijzonder het aantal mensen dat ernstig verward èn dakloos is, neemt toe, zij weten vaak niet waar ze naar toe moeten om hulp te krijgen. Een aantal van hen is zorg mijdend. Voor anderen betekent de eerste stap op weg naar herstel het weten waar ze terecht kunnen. Door de inzet van ervaringswerkers kunnen we een laagdrempelig aanbod bieden waardoor de mensen waar het om gaat makkelijker over de drempel durven te stappen. Het infopunt is ook een inlooppunt waar mensen een warme plek vinden om even op adem te komen. Er is altijd koffie of thee en tijd voor een luisterend oor. Aanvullend komt er een up-to-date Straatkompas met relevante informatie en een online sociale kaart speciaal voor deze doelgroep beschikbaar. De medewerkers van het infopunt hebben op hun eigen weg naar herstel en betrokkenheid en bij hun werk voor KDET (Klankbordgroep Dak- en Thuislozen)een goed netwerk opgebouwd in de stad. Zij kunnen daarom snel de juiste persoon bij de juiste instantie vinden om mensen daadwerkelijk verder te helpen. Indien nodig gaan ze mee of proberen de persoon warm over te dragen. Voor ons mag niemand teloor gaan door gebrek aan passende hulp.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638019004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Snels
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Ervaring die Staat van de St(r)aat

Contactgegevens

Telefoon: 06 15 28 20 77
E-mail: maikel@ervaringdiestaat.nl
 

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Eindhoven (regio Oost-Brabant).