Mobiele menu

Laat je niet flessen! 2010-2013

De jeugd drinkt te veel en te vaak. In Zuidoost-Brabant hebben 21 gemeenten de handen ineengeslagen om daar iets aan te doen. Met het project ‘Laat je niet flessen!’ willen gemeenten het alcoholgebruik in de regio terugdringen.

Speciaal voor dit project heeft STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, een nieuwe integrale methodiek ontwikkeld. De methodiek wil de omgeving van jongeren zo benaderen dat de beschikbaarheid van alcohol beperkt wordt. ‘Laat je niet flessen’ richt zich hierbij op drie pijlers: educatie en draagvlak, beleid en regelgeving en handhaving. Het onderdeel ‘Uit met ouders’ is in het leven geroepen om ouders' te informeren over verschillende aspecten van uitgaan.

In 2006 - 2009 is ‘Laat je niet flessen’ effectief gebleken. Vanwege het succes zet Zuidoost-Brabant het project ook in 2010 - 2013 door. 21 gemeenten werken onder regie van samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE).

Ruim 31 organisaties doen mee met ‘Laat je niet flessen’. De afgelopen jaren hebben zij vele initiatieven ondernomen om jongeren bewust te maken van wat alcohol met je kan doen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000027
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E. van den Dobbelsteen
Verantwoordelijke organisatie:
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven