Mobiele menu

Off label use of antipsychotics in vulnerable groups: survey of prescription policy and controlled discontinuation studies in children and adolescents and in individuals with intellectual disability with disruptive behavior problems

Samenvatting na afronding

Aanleiding

Gebruik van antipsychotica buiten de officiële indicatie is de laatste jaren behoorlijk toegenomen, vaak in verband met gedragsproblemen. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van deze middelen in de behandeling van gedragsproblemen Daar komt bij dat deze middelen gepaard gaan met bijwerkingen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Onderzoek

Er is dossieronderzoek gedaan bij kinderen en jongeren, en mensen met een verstandelijke beperking, op wat voor manier antipsychotica worden voorgeschreven en of de controles op orde zijn. Verder is bij patiënten die al langer dan een jaar risperidon gebruiken onderzocht wat er gebeurt als de medicatie langzaam wordt gestopt.

Resultaten

De dossieronderzoeken lieten zien dat richtlijnadviezen over antipsychotica onvoldoende worden
nageleefd, als het gaat om aanvullende psychosociale en psychologische behandelingen, en de
controle op behandeleffecten en bijwerkingen.
Door het beperkte aantal patiënten in het onderzoek naar het stoppen met risperidon, is de studie voortijdig gestopt en kan geen uitspraak gedaan worden over de effecten.
De inclusie in het onderzoek was laag. De redenen hiervoor waren: de opzet was ingewikkeld voor deze deelnemers en hun wettelijk vertegenwoordigers; er was terughoudendheid bij het afbouwen van antipsychotica uit angst voor terugkerend probleemgedrag; en mogelijke deelnemers, die open stonden voor afbouw, wilden veelal niet de kans lopen om in de controlegroep te belanden.


Samenvatting bij start

Gebruik van antipsychotica buiten de officiële indicatie (off-label) is de laatste jaren behoorlijk toegenomen. In de meeste gevallen vindt voorschrijven plaats in verband met gedragsproblemen, maar hiervoor is geen wetenschappelijk bewijs. Daarnaast gaan deze middelen gepaard met bijwerkingen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit project richt zich op twee kwetsbare groepen: kinderen/jongeren en personen met een verstandelijke beperking.

Het project bestaat uit twee gedeelten:
(1) Een uitgebreid dossieronderzoek naar de reden van voorschrijven van deze middelen bij kinderen en jongeren en mensen met een verstandelijke beperking.
(2) Twee placebo gecontroleerde afbouwstudies. Bij jongeren en mensen met een verstandelijke beperking die al langer dan een jaar het antipsychoticum risperidon gebruiken wordt onderzocht wat  het effect is van afbouwen van het medicijn zowel qua gedrag als lichamelijke gezondheid.

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of het afbouwen van risperidon in deze doelgroepen haalbaar is. 

Producten

Titel: Een wondermiddel of een total loss
Auteur: Karel Berkhout en Julie Wevers
Magazine: NRC Handelsblad
Titel: Checklist Audit: indicatiestelling voor en behandeling met antipsychotica
Auteur: Dinnissen, M., van den Hoofdakker, B.J., Hoekstra, P.J.
Titel: Checklist antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking
Auteur: G.M. de Kuijper, P.J. Hoekstra, L. Ramerman
Titel: Antipsychotica: wat weten we er eigenlijk van?
Auteur: Julie Wevers
Titel: Health-related quality of life in people with intellectual disabilities who use antipsychotic drugs long-term for the management of challenging behaviours
Auteur: Ramerman, L., de Kuijper, G., & Hoekstra, P. J. (2017).
Titel: Naleving van richtlijnen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Auteur: Ramerman, L.
Titel: De lange termijn effectiviteit van off-label voorgeschreven risperidon
Auteur: Ramerman, L., de Kuijper, G., & Hoekstra, P. J.
Titel: Implementing and using guidelines recommendations on antipsychotic drugs in people with intellectual disabilities: barriers and facilitators
Auteur: Ramerman, L., de Kuijper, G., & Hoekstra, P. J.
Titel: Adherence to antipsychotic drug guidelines
Auteur: L. Ramerman
Titel: Getrouwheid van voorschrijvers aan richtlijnen bij het voorschrijven van antipsychotica aan mensen met een verstandelijke beperking: Belemmerende en bevorderende factoren
Auteur: Ramerman, L., de Kuijper, G., & Hoekstra, P. J.
Titel: The long-term effectiveness of risperidone in reducing challenging behaviours: a RCT
Auteur: Ramerman, L., de Kuijper, G., & Hoekstra, P. J.
Titel: Adherence of clinicians to guidelines for the prescription of antipsychotic drugs to people with intellectual disabilities
Auteur: Ramerman, L., de Kuijper, G., & Hoekstra, P. J.
Titel: Naleving van richtlijnen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Auteur: Ramerman, L.
Titel: Antipsychotica in de kinder- en jeugdpsychiatrie: Een retrospectief dossier-onderzoek
Auteur: Mariken Dinnissen
Titel: Audit on antipsychotic prescription practice
Auteur: Mariken Dinnissen, Barbara J. van den Hoofdakker, Andrea Dietrich, Jan K. Buitelaar, Anne Verhallen, Judith van der Molen, Ynske Buiteveld, Suzanne Jongejan, Annemiek Koudijs, Renee Kleine Deters, Zita Togni, Jan K. Buitelaar, Pieter W. Troost, Pieter J. Hoekstra
Titel: Long-term effectiveness of off-label risperidone in children and adults with intellectual disability
Auteur: Ramerman, L., de Kuijper, G., & Hoekstra, P. J.
Titel: Gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven bij langdurig antipsychotica gebruik
Auteur: Ramerman, L., de Kuijper, G., & Hoekstra, P. J
Titel: Prescription practice of antipsychotic drugs
Auteur: L. Ramerman
Titel: Terugkoppeling antipsychotica onderzoeken bij baalderborg
Auteur: Ramerman, L. & de Kuijper, G.
Titel: Gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven bij mensen met een verstandelijke beperking die langdurig antipsychotica gebruiken voor gedragsproblemen
Auteur: Ramerman, L., de Kuijper, G., & Hoekstra, P. J.
Titel: Adherence of clinicians to guidelines for the prescription of antipsychotic drugs to people with intellectual disabilities
Auteur: Ramerman, L., de Kuijper, G., & Hoekstra, P. J.
Magazine: advances in mental health and intellectual disability
Link: https://doi.org/10.1108/AMHID-02-2017-0005
Titel: Health-related quality of life in people with intellectual disability who use long-term antipsychotic drugs for challenging behaviour.
Auteur: Ramerman, L., Hoekstra, P. J., & De Kuijper, G.
Magazine: Research in Developmental Disabilities
Titel: Werk in Uitvoering: Is risperidon bij probleemgedrag effectief?
Auteur: Ramerman, L., Hoekstra, P. J., & De Kuijper, G.
Magazine: Kind en Adolescent Praktijk
Titel: Clinical and pharmacokinetic evaluation of risperidone for the management of autism spectrum disorder
Auteur: Dinnissen, Mariken, Dietrich, Andrea, van den Hoofdakker, Barbara J, Hoekstra, Pieter J
Magazine: Expert opinion on drug metabolism & toxicology

Verslagen


Eindverslag

Aanleiding Antipsychotica worden vaak voorgeschreven onder kinderen en jongeren en onder mensen met een Verstandelijke Beperking. Behandelaren moeten zorgvuldig zijn als ze deze middelen voorschrijven, goed de effecten en bijwerkingen in de gaten houden en het middel niet te lang voor blijven schrijven. Onderzoek We hebben dossieronderzoek gedaan op wat voor manier antipsychotica worden voorgeschreven en of de controles op orde zijn. Verder onderzochten we bij patiënten die al langer dan een jaar risperidon gebruiken wat er gebeurt als de medicatie langzaam wordt gestopt. Resultaten De dossieronderzoeken lieten zien dat richtlijnadviezen over antipsychotica onvoldoende worden nageleefd, als het gaat om aanvullende psychosociale en psychologische behandelingen, de controle op behandeleffecten en op bijwerkingen. Wanneer risperidon werd afgebouwd had dit direct een gunstig effect op gewicht taille omvang en bepaalde bloedwaarden.

Gebruik van antipsychotica buiten de officiële indicatie is de laatste jaren behoorlijk toegenomen, in verreweg de meeste gevallen in verband met gedragsproblemen. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van deze middelen in de behandeling van gedragsproblemen Daar komt bij dat deze middelen gepaard gaan met bijwerkingen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Ons project richt zich op twee kwetsbare groepen, kinderen jongeren en personen met een verstandelijke beperking. Het project bestaat uit twee gedeelten:

(1) Een uitgebreid dossieronderzoek naar de reden van voorschrijven van deze middelen bij kinderen en jongeren en mensen met een verstandelijke beperking.

(2) Twee placebo gecontroleerde afbouwstudies. We doen dit bij jongeren en mensen met een verstandelijke beperking die al langer dan een jaar het antipsychoticum risperidon gebruiken om te onderzoeken wat er gebeurt als het medicijn wordt afgebouwd, zowel qua gedrag als lichamelijke gezondheid.

Het afbouwonderzoek is nu gaande en zoekt deelnemers!

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836021020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. P.J. Hoekstra
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen