Mobiele menu

Landelijk Implementatieplan Diagnostiek en Behandeling Suicidaal Gedrag

Projectomschrijving

Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. Zorgprofessionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met suïcidaal gedrag. 

Resultaten

Dit implementatieproject draagt eraan bij dat zorgprofessionals zorg bieden overeenkomstig de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag. De implementatieactiviteiten bestonden uit: 

  • het verspreiden van de richtlijn en een schema voor diagnostiek,
  • het trainen van zorgprofessionals en het borgen van de scholing
  • het in kaart brengen van ketensamenwerkingsafspraken en het stimuleren van het maken van deze afspraken. In totaal hebben 1324 GGz-professionals de ‘Professionals in Training to STOP suicide (PITSTOP)’ training gevolgd. De meeste GGz-organisaties hebben de training geborgd in combinatie met een e-learning. De training zelf is geborgd bij 113Online. Voor de huisartsenzorg en het Gezondheidscentrum Asielzoekers is een training op maat ontwikkeld; 133 professionals hebben de training gevolgd. Ketensamenwerkingsafspraken kunnen verbeterd worden. 113Online monitort en stimuleert het maken van ketenafspraken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De algemene doelstelling van de inspanningen is dat de professional in geval van een dreigende suïcide handelt op basis van de aanbevelingen uit de richtlijn. Het implementatieplan wordt gefinancierd door een VIMP subsidie van ZonMw en een doelsubsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De opdracht wordt gegeven aan de NVvP en het NIP die met de V&VN eigenaar zijn van de richtlijn. Het Trimbos-instituut is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de in dit plan vastgelegde activiteiten en legt daarover schriftelijk verantwoording af aan de opdrachtgever. De doorlooptijd van het traject is 18 maanden. De geplande startdatum is per 1 januari 2014. Het project eindigt dan per 1 juli 2015.

Kenmerken

Projectnummer:
20005095419
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. P.T. van Splunteren
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut
Afbeelding

Kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening hiervan. Zoals keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiënteninformatie en meetinstrumenten.