Mobiele menu

Landelijk Netwerk voor gynaecologische Adolescenten Zorg - een uniek samenwerkingsverband

Projectomschrijving

Menstuatie problemen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van vrouwen. Vaak begint dit al op adolescenten leeftijd. Veel adolescenten lopen tot wel 12 jaar lang rond met onderliggende pathologie zoals endometriose, adenomyose en vleesbomen. Om de adolescent, maar ook de zorgverlener, handvatten te geven is er een thuisdiagnostiek applicatie ontwikkeld: de Menstruatie Educatie Kalender. De volgende stap is de (kosten) effectiviteit te evalueren van deze interventie. Om dat goed te doen is echter een landelijk netwerk nodig, uit de eerste, tweede en derde lijn. De uitkomst van deze subsidie is het opzetten van dit netwerk en de uitwerking van het projectidee met relevante uitkomstmaten en adequate implementatie, zonder te grote belasting van de deelnemers. Dit project is van groot belang om menstruatie problemen vroeg op te sporen, bij de juiste mensen, de juiste diagnostiek in te zetten en zo lange termijn complicaties zoals onvruchtbaarheid te voorkomen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Menstuatie problemen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van vrouwen. Vaak begint dit al op adolescenten leeftijd. Veel adolescenten lopen tot wel 12 jaar lang rond met onderliggende pathologie zoals endometriose, adenomyose en vleesbomen. Om de adolescent, maar ook de zorgverlener, handvatten te geven is er een thuisdiagnostiek applicatie ontwikkeld: de Menstruatie Educatie Kalender. De volgende stap is de (kosten) effectiviteit te evalueren van deze interventie. Om dat goed te doen is echter een landelijk netwerk nodig, uit de eerste, tweede en derde lijn. De uitkomst van deze subsidie is het opzetten van dit netwerk en de uitwerking van het projectidee met relevante uitkomstmaten en adequate implementatie, zonder te grote belasting van de deelnemers. Dit project is van groot belang om menstruatie problemen vroeg op te sporen, bij de juiste mensen, de juiste diagnostiek in te zetten en zo lange termijn complicaties zoals onvruchtbaarheid te voorkomen.

Dit project is gehonoreerd binnen de Stimuleringssubsidie ronde 3 van het programma DoelmatigheidsOnderzoek.

Kenmerken

Projectnummer:
10390092210020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. RADL de Leeuw PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC