Mobiele menu

Landelijke en regionale coördinatie in tijden van schaarste

De coronapandemie leidde in korte tijd tot een tekort aan intensive-care bedden en wereldwijde schaarste aan zorghulpmiddelen. Door de beschikbare capaciteit en middelen van verschillende instellingen te delen kunnen tekorten (deels) worden opgevangen. Maar de daarvoor benodigde organisatie is complex. Bij het maken van beslissingen over bijvoorbeeld het verdelen van mondkapjes onder zorginstellingen of het verplaatsen van een patiënt van het ene naar het andere ziekenhuis zijn professionals van meerdere instellingen betrokken en is veel en gedetailleerde informatie nodig. Als sprake is van lokale schaarste op beperkte schaal, kan dit vaak lokaal en in onderling overleg worden opgelost. Bij schaarste op grotere schaal moet die situatie bij meer zorginstellingen en regio’s worden meegewogen. Dit kan op basis van centraal gestelde regels en geaggregeerde data, waarbij de uiteindelijke operationele beslissingen worden overgelaten aan zorgprofessionals op basis van lokale detailinformatie en onderling overleg en vertrouwen.

Context Organisatie van zorg

Dit onderzoek is één van de 10 onderzoeken naar het onderwerp ‘organisatie van zorg’. De COVID-19-pandemie heeft een negatieve impact gehad op het gehele zorgsysteem in Nederland. De resultaten van dit onderzoek helpen bij het inrichten van zorg, zodat hoogwaardige kwaliteit van zorg geleverd kan blijven worden. Dit geldt zowel voor ziekenhuiszorg, als huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg.

ZonMw werkt, samen met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners, aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij.

Producten

Titel: Nieuwsbericht Oogtv, augustus 2020: Groningse onderzoekers gaan coördinatie IC-bedden verbeteren
Link: https://www.oogtv.nl/2020/08/groningse-onderzoekers-gaan-coordinatie-ic-bedden-verbeteren/;
Titel: Nieuwsartikel RTV Noord, 25 augustus 2020: Onderzoek naar landelijke capaciteit IC-bedden
Link: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/735943/Onderzoek-naar-landelijke-capaciteit-ic-bedden-Het-is-zo-kort-geleden;

Kenmerken

Projectnummer:
10430022010015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
van der Vaart
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen