Mobiele menu

Landelijke implementatie richtlijnen in de jeugdgezondheidszorg

Richtlijnen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het professioneel handelen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Om ervoor te zorgen dat richtlijnen worden gebruikt zijn implementatieactiviteiten noodzakelijk. De afgelopen jaren zijn diverse richtlijnen voor professionals in de JGZ gepubliceerd, verspreid en begeleid door wisselende implementatieactiviteiten. Op verzoek van ZonMw heeft het NCJ een plan opgesteld voor de aanpak van de implementatie van JGZ-richtlijnen. Doel hiervan was structureel en planmatig de invoering en het gebruik van richtlijnen door professionals in de jeugdgezondheidszorg te ondersteunen en te bevorderen. De aanpak richtte zich op het creëren van draagvlak en het ondersteunen van JGZ-organisaties bij de invoering van richtlijnen in de eigen organisatie.

Resultaten

Er is een implementatiestructuur ingericht waarin een landelijk netwerk van implementatiefunctionarissen een implementatietoolkit, scholing en verspreidingsactiviteiten zijn opgezet. De implementatiefunctionarissen coördineren de invoering van de richtlijnen binnen eigen organisatie. Hiermee spelen zij een belangrijke rol in het gebruik van richtlijnen door professionals. Door scholing over implementatie- en veranderkunde is implementatiekennis in de JGZ-organisaties gebracht. Door het uitwisselen van ervaringen hebben implementatiefunctionarissen van elkaar geleerd en ideeën opgedaan voor de aanpak in de eigen organisatie. Het project is geëvalueerd om te achterhalen of de ondersteuning die het NCJ biedt aan JGZ-organisaties bij het implementeren en borgen van richtlijnen heeft geleid tot gewenste resultaten en om te peilen of JGZ organisaties behoefte hebben aan voortzetting van de ondersteuning bij de
implementatie en borging van richtlijnen. De resultaten van de eindevaluatie zijn terug te vinden op de website van het NCJ.

Producten

Titel: Quickscan Borging
Auteur: Reinhard de Jong en NCJ
Link: https://www.ncj.nl/richtlijnen/implementatie-richtlijnen-in-de-jgz/
Titel: Leidraad Implementatie
Auteur: Reinhard de Jong en NCJ
Link: https://www.ncj.nl/richtlijnen/implementatie-richtlijnen-in-de-jgz/
Titel: Checklist Implementatie
Auteur: Reinhard de Jong en NCJ
Link: https://www.ncj.nl/richtlijnen/implementatie-richtlijnen-in-de-jgz/
Titel: E-learning modules bij richtlijnen
Auteur: NCJ
Link: https://www.jgzacademie.nl/
Titel: JGZ-richtlijnenwebsite
Auteur: NCJ
Link: https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
156010002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T. Dunnink Arts
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid