Mobiele menu

Langer Vitaal Thuis – reablement in de Kop van Noord-Holland

Langer Vitaal Thuis (LVT) is een interventieprogramma gebaseerd op het gedachtegoed van reablement en positieve gezondheid. In het programma worden deelnemers door een team van professionals begeleidt, gecoacht en ondersteunt in het behouden of verbeteren van zelfredzaamheid, eigen regie en het doen van betekenisvolle activiteiten. In 2022 heeft een pilot plaatsgevonden om het programma uit te testen in de praktijk. Hoewel er nog veel knelpunten op te lossen zijn, laten de ervaringen van de deelnemers en professionals zien dat reablement grote potentie heeft om anders te kijken naar zorg: Zorg meer toe te spitsen op de wensen van mensen; zelfredzaamheid en eigen regie te bevorderen en in te zetten op preventie. Het is één van de kansen om de zorg toekomstbestendig en betaalbaar in te richten. Daarom willen in dit nieuwe project het programma verder door ontwikkelen, leeropbrengsten genereren, kennis delen en een start te maken met regionale uitrol.

Kenmerken

Projectnummer:
10830012310004
Looptijd: 53%
Looptijd: 53 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. S.I.G. van Haaster - Houwing