Mobiele menu

Leadership Mentoring in Nursing Research

Projectomschrijving

Voor een verdere professionalisering van het verpleegkundig beroep is het nodig te investeren in carrièremogelijkheden van post-docs om:

 • in de toekomst te komen tot een nieuwe generatie van onderzoeksleiders
 • de capaciteit voor PhD-begeleiding te vergroten

Doel

In dit project wordt een leiderschapsprogramma ontwikkeld om de academische carrière van postdoctorale onderzoekers in de verplegingswetenschap te bestendigen.

Werkwijze

Het programma richt zich op het verwerven van de juiste competenties, zodat de onderzoekers:

 • hun eigen zichtbaarheid vergroten
 • succesvol financiering voor onderzoek kunnen binnenhalen
 • hun vakgebied kunnen profileren
 • goed kunnen samenwerken

In het programma wordt gewerkt met mentoren; zij helpen de deelnemers zich te ontwikkelen tot excellente onderzoekers.

Internationaal karakter

Bijzonder is het internationale karakter van het programma. Vanaf de start zijn internationale samenwerkingspartners betrokken om het talent mee te vormen.

Meer informatie

Verslagen


Eindverslag

Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR) programma is ontwikkeld in nationale samenwerking tussen hoogleraren Verplegingswetenschap samen met nationale en internationale partners. Het programma is opgezet om bij te dragen aan aan massa en verankering van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten. Dit niet als doel op zich zelf maar om bij te dragen aan de kwaliteit van de verpleegkundige zorg (Onderzoek waar je beter van wordt, Gezondheidsraad 2016). Het LMNR-programma, gefinancierd door ZonMw-programma Tussen Weten en Doen, richtte zich op het stimuleren van de ontwikkeling van de toekomstige generatie leiders in het verplegingswetenschappelijk onderzoek. Tien deelnemers hebben het programma succesvol doorlopen. Bij de afsluiting van het programma hebben zij samen met stakeholders een nationaal manifest ”kwaliteit van zorg nu en in de toekomst” opgesteld dat is ondertekend door een groot aantal partijen. In dit manifest zijn de ministeries VWS en OCW opgeroepen om fors te investeren in de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
Het LMNR-programma is door de fellows als succesvol ervaren. Tijdens het programma hebben deelnemers gewerkt aan hun onderzoekslijnen, hun netwerk en hun leiderschapscompetenties. Zij hebben hun kennis en vaardigheden in leiderschap in onderzoek sterk ontwikkeld, - (inter)nationale samenwerkingsbanden aangegaan en nieuwe nationale en internationale netwerken opgezet.

Samenvatting van de aanvraag

Voor een verdere professionalisering van het verpleegkundig beroep is het nodig te investeren in carrièremogelijkheden van post-docs om:

 • in de toekomst te komen tot een nieuwe generatie van onderzoeksleiders
 • de capaciteit voor PhD-begeleiding te vergroten

Doel

In dit project wordt een leiderschapsprogramma ontwikkeld om de academische carrière van postdoctorale onderzoekers in de verplegingswetenschap te bestendigen.

Werkwijze

Het programma richt zich op het verwerven van de juiste competenties, zodat de onderzoekers:

 • hun eigen zichtbaarheid vergroten
 • succesvol financiering voor onderzoek kunnen binnenhalen
 • hun vakgebied kunnen profileren
 • goed kunnen samenwerken

In het programma wordt gewerkt met mentoren; zij helpen de deelnemers zich te ontwikkelen tot excellente onderzoekers.

Internationaal karakter

Bijzonder is het internationale karakter van het programma. Vanaf de start zijn internationale samenwerkingspartners betrokken om het talent mee te vormen.

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
520002005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. Schuurmans