Mobiele menu

Learning collaboration between primary and secondary care trainees: how to benefit optimally from primary care trainee hospital placements? A design based research project.

Samenvatting

Bekijk de video op YouTube die het proefschrift van Natasja Looman in 2 minuten samenvat:

Afbeelding
Schermprint animatiefilm 'Interprofessional collaboration': samenvatting proefschrift Natasja Looman ( 2 minuten)

Projectomschrijving

Samenwerking artsen eerste en tweede lijn

Samenwerking tussen artsen uit de eerste en tweede lijn is essentieel om goede medische zorg te kunnen leveren. Het is daarom belangrijk dat artsen in opleiding (aios) tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en medisch specialist al tijdens hun opleiding leren samenwerken met elkaar (interprofessioneel opleiden). De ziekenhuisstages kunnen hiervoor waarschijnlijk worden benut omdat eerste- en tweedelijns aios daar op één afdeling werken.

Doel: interprofessioneel opleiden

  • onderzoeken welke factoren bevorderend en welke belemmerend zijn voor het leren samenwerken tussen eerste en tweedelijns aios 
  • ontwikkelen van een toolbox met onderwijsinterventies om samenwerking tussen eerste en tweedelijns aios te stimuleren

Programmastructuur

  • literatuuronderzoek
  • observaties en interviews tijdens ziekenhuisstages
  • onderwijsinterventies ontwikkelen en de effectiviteit daarvan meten

In dit project wordt samengewerkt met aios, supervisoren en docenten van 1e en 2e lijn, onderwijskundigen en patiënten.

Producten

Titel: IPE & IPC: docenten maken het verschil!
Auteur: A. Moser, H. Smeets, W. Kuijer, M. Barry, M. Breteler, M. Schokking, N. Looman
Titel: Relevance and practical implementation of interprofessional collaboration & education in GP specialty training and practice.
Auteur: N. Looman & N. Scherpbier
Titel: Aios die stage lopen bij een ander specialisme, in hoeverre is het nuttig? (literatuuronderzoek)
Auteur: N. Looman, N. Scherpbier, L. Vastenburg, E. de Groot, J. de Graaf, L. Fluit
Titel: How to use the research results for/ into your interprofessional education
Auteur: N. Looman
Titel: Chances for learning intraprofessional collaboration between residents in hospitals
Auteur: N. Looman
Titel: Why, What, How IPE: how to provide intraprofessional education for GP trainees
Auteur: N. Looman & N. Scherpbier
Titel: Kwalitatief onderzoek naar intraprofessioneel opleiden van aios eerste lijn en aios tweede lijn tijdens hun ziekenhuisstage
Auteur: N. Looman, N. Scherpbier, M. van Wijngaarden, E. de Groot, L. Fluit
Titel: The hospital: a potential learning environment for learning intraprofessional collaboration?
Auteur: N. Looman & n. Scherpbier
Titel: Learning collaboration between primary and secondary care trainees: How?
Auteur: N. Looman, N. Scherpbier, M. van Wijngaarden, E. de Groot, L. Fluit
Titel: Kansen voor het leren van intraprofessioneel samenwerken tussen eerste en tweedelijns aios tijdens ziekenhuisstages
Auteur: N. Looman
Titel: De juiste opleiding op de juiste plek: een plaatje zegt meer dan 1001 voorbeelden
Auteur: Natasja Looman & Dieneke van Asselt
Titel: Hoe kunnen opleiders geriatrie hun aios leren interprofessioneel samen te werken.
Auteur: N. Looman & D. van Asselt
Titel: werkwinkel Interprofessioneel Opleiden voor Belgische huisartsen-opleiders
Auteur: N. Looman & N. Scherpbier
Titel: Learning collaboration between primary and secondary care trainees: how to benefit more from primary care trainee hospital placements?
Auteur: N. Looman, N. Scherpbier, M. van Wijngaarden, E. de groot, L. Fluit
Titel: Hackathon for GP (supervisors): Let’s hack complex health problems in an interprofessional team together with patients. How to implement this in our daily professional practice.
Auteur: N. Looman, N. Scherpbier, S. Pullen
Titel: Grens overstijgend leren; hoe kunnen we boundaries benutten voor interprofessioneel leren samenwerken?
Auteur: N. Looman, M. Breteler, N. Scherpbier, L. Fluit, M. Janssen, M. Barry
Titel: Learning collaboration between primary and secondary care trainees: how to benefit more from primary care trainee hospital placements? A design based project.
Auteur: Natasja Looman
Titel: Learning collaboration between primary and secondary care trainees: how to benefit more from primary care trainee hospital placements?
Auteur: N. Looman
Titel: interprofessionele samenwerking tussen eerste en tweede lijn, hoe kunnen aios dit leren?
Auteur: N. Looman, N. Scherpbier, M. van Wijngaarden, E. de Groot, L. Fluit
Titel: Let’s hack complex health problems in an intra/interprofessional team together with patients. Intra-/interprofessional education method for medical specialty trainees: learning how to collaborate between doctors.
Auteur: N. Looman & N. Scherpbier
Titel: The hospital: a potential learning environment for learning intraprofessional collaboration?
Auteur: N. Looman & N. Scherpbier
Titel: Interprofessioneel leren en werken
Auteur: N. Looman & M. Breteler
Titel: •Discipline Overstijgend Onderwijs: transmuraal leren samenwerken in de praktijk (voor eerste en tweedelijns aios regio OOR-ON).
Auteur: N. Looman, S. van Egmond, E. Kupers, C. Hazeldonk, N. Scherpbier, J. de Graaf
Titel: webinar "hoe interprfessioneel ben jij?"
Auteur: K. keijsers, JJ. Reinders, E. Janssen, N. Looman
Titel: In de schoenen van je transmurale collega: learning intraprofessional collaboration in practice (for primary and secondary care trainees regio OOR-ON)
Auteur: N. Looman, N. Scherpbier, J. de graaf, S. van Egmond, E. Kupers, m. Janssen
Titel: In de schoenen van je transmurale collega: learning intraprofessional collaboration in practice (for primary and secondary care trainees regio OOR-ON
Auteur: N. Looman, N. Scherpbier, J. de graaf, S. van Egmond, E. Kupers, m. Janssen
Titel: How to provide intraprofessional education for GP trainees
Auteur: N. Looman, N. Scherpbier, R. van Schie, E. Kupers
Titel: Trailer movie 'Chances for learning intraprofessional collaboration between residents in hospitals'
Auteur: N. Looman
Link: https://youtu.be/HgexRHObkqc
Titel: Audioversion of our paper Chances for learning intraprofessional collaboration between residents in hospitals
Auteur: N. Looman, L. Fluit, N. Scherpbier
Titel: Power Dynamics movies
Auteur: Natasja Looman ism Radboud University
Link: https://www.youtube.com/@natasjalooman39
Titel: Aios leren samenwerken
Auteur: Natasja Looman & Dieneke van Asselt
Titel: Unlocking the Potential of Collaborations by Navigating Power Dynamics (in Healthcare)
Auteur: Natasja Looman, Noël Battal en Wiley Publishers
Link: https://youtu.be/2X6LP3q9X1M?si=LqlXPKZ2FXrz4pyU
Titel: 12 GOLDEN RULES for fostering Intraprofessional Collaboration (3 min)
Auteur: Natasja Looman en Wiley Publishers
Link: https://youtu.be/wZMwVLPxjUA?si=2AdRLtNZWc4YB3KL
Titel: Powerdynamics hebben invloed op het leren van samenwerken. Interview met Natasja Looman.
Auteur: Hub creations: verhalen in veiligheid
Link: https://www.podbean.com/ew/pb-2us68-1327400
Titel: Intraprofessional Collaboration: the Role of Context, Culture & Power Dynamics
Auteur: Natasja Looman & Wiley Publishers
Link: https://youtu.be/o4d5XKkQhUs?si=9L4UdjWTbBl-13cS
Titel: Empowerment of Residents for Intraprofessional Collaboration: the Role of Context, Culture and Power Dynamics
Auteur: Natasja Looman
Link: https://www.globalacademicpress.com/ebooks/natasja_looman/
Titel: Designing the learning of intraprofessional collaboration among medical residents
Auteur: Natasja Looman, Jacqueline de Graaf, Bart Thoonen, Dieneke van Asselt, Esther de Groot, Anneke Kramer, Nynke Scherpbier, Cornelia Fluit
Magazine: Medical Education
Begin- en eindpagina:
Link: https://asmepublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/medu.14868
Titel: interprofessioneel samenwerken de kracht van powerdynamics
Auteur: Federatie Medisch Specialisten
Magazine: Federatie Medisch Specialisten website
Begin- en eindpagina:
Link: https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/interprofessioneel-samenwerken-de-kracht-van-power-dynamics
Titel: goede samenwerking arbeidsdeskundigen en zorgprofessionals van groot belang
Auteur: NVVA
Magazine: NVVA (Ned vereniging voor arbeidsdeskundigen
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.arbeidsdeskundigen.nl/nvva/actueel/goede-samenwerking-arbeidsdeskundigen-en-zorg-professionals-van-groot-belang
Titel: Op gelijke voet
Auteur: Martijn Reinink
Magazine: Arts en Auto
Link: https://www.artsenauto.nl/op-gelijke-voet/
Titel: Chances for learning intraprofessional collaboration between residents in hospitals
Auteur: Looman N, Fluit C, van Wijngaarden M, de Groot E, Dielissen P, van Asselt D, de Graaf J, Scherpbier-de Haan N.
Magazine: Medical Education
Link: https://doi.org/10.1111/medu.14279
Titel: Exploring power dynamics and their impact on intraprofessional learning
Auteur: Natasja Looman, Tamara van Woezik, Dieneke van Asselt, Nynke Scherpbier-de Haan, Cornelia Fluit, Jacqueline de Graaf
Magazine: Medical Education
Begin- en eindpagina:
Link: https://asmepublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/medu.14706
Titel: Leer transmuraal samenwerken, ook in de opleiding!
Auteur: Looman N, Scheele F, Scherpbier-de Haan N.
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Titel: No doctor is an island
Auteur: Natasja Looman, Noël Battal, Meredith Vanstone
Magazine: Medical Education
Begin- en eindpagina:
Link: https://asmepublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/medu.15168
Titel: Handreiking voor transmuraal opleiden in de OOR ON
Auteur: M. Janssen, J. de Graaf, N. Scherpbier, N. Looman, A. Exterkate, E. Kupers (i.o. aios, opleiders en onderwijskundigen uit de OOR ON)
Titel: Werkvormen interprofessioneel opleiden in de zorg
Auteur: Federatie Medisch Specialisten onder redactie van Natasja Looman, Dieneke van Asselt, Linda Bruggink, Linske Huijssen, Auk Dijkstra
Link: https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/beschikbaar-werkvormen-interprofessioneel-opleiden-de-zorg

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Background: The growing number of patients with multimorbidity and chronic illness has a direct impact on the growing number of health professionals involved with a single patient. The tendency is to provide care in a primary care setting as much as possible. This involves many transitions of both patients and knowledge between hospital and primary care. These transitions bring an increased risk of mistakes. Collaboration between doctors at the primary-secondary interface is essential to guarantee continuity of care. Therefore, to collaborate well, General Practitioners(GPs), Elderly care Physicians(EPs) and medical specialists should not only be proficient in their own professional work but also have knowledge of each other's expertise and roles. There is growing evidence that interprofessional education(IPE) between different professionals improves interprofessional collaboration and patient care. The commonly held opinion is, that the same applies to intraprofessional education(intraPE) between doctors from various disciplines. There are many calls to pay attention to primary-secondary care collaborative competencies during medical specialty training. However, it is difficult to organize intraPE between primary and secondary trainees who have divergent training schemes. It is known that the co-location of trainees contributes positively to learning outcomes with respect to collaborative competencies. GP and EP trainees have a six month hospital placement(HP) in their second year(GP/EP-HP). This forms a natural workplace setting where trainees from different specialties are working at the same department and have the opportunity to collaborate. However, learning intraprofessional collaboration(intraPC) is not yet formalized during HPs. It is therefore unknown whether and how learning of intraPC takes place in an informal way during these placements. When primary care trainees work in a secondary care setting, they engage in a form of ‘boundary crossing’. In educational science ‘boundary crossing’ is used to describe the situation where a trainee works in a setting that is outside of the boundary of his own work setting and culture. Boundary crossing brings with it a host of learning opportunities and activities. These learning activities can hinge on the use of boundary objects: tools used by two social communities in different ways. For example a discharge letter which has a different function for primary care specialists than it has in secondary care. Educational activities around boundary objects can stimulate intraPC. Aim: The aim of this research project is: (1)to study how learning of intraPC takes place during GP/EP-HPs (2)to develop a toolbox and (3)an educational intervention for learning intraPC by both primary and secondary care trainees during these placements (4)to develop design principles to assist in organizing GP/EP-HPs with a focus on learning intraPC, in addition to the acquisition of medical competencies. Method: This research is a design based research(DBR) project. Characteristic for DBR is the systematic study of designing, developing and evaluating educational interventions as solutions for complex problems in educational practice, which also advances knowledge about the characteristics of these interventions and the processes of developing them. Trainees, supervisors, teachers and educationalists have an active role in the design, implementation and redesign, in order to formulate robust design principles that can be applied in other environments. A. Preliminary phase leading to ingredients for a blueprint for the intervention: A1. Scoping review of the literature on learning outcomes of GP/EP-HPs. A2. An ethnographic non-participatory observational study in the hospital during GP/EP-HPs to study whether and how intraprofessional learning takes place. A3. In depth interviews with supervisors and trainees focusing on what primary and secondary care trainees learn during their placements, and on what and how they would like to learn. B. Prototyping stage B1. Expert groups will develop a toolbox of interventions for the learning of intraPC based on A, and will discuss which intervention seems most promising and why B2. Based on B1 the research group chooses one promising intervention and redesigns it. B3. This intervention will be implemented and qualitatively and quantitatively evaluated with all relevant stakeholders. B4. Based on B3 the intervention will be redesigned, implemented and again qualitatively and quantitatively evaluated in a new group of stakeholders. C. Assessment phase C1. Relating the results of B (including process and effect evaluations) with educational theory- in particular boundary crossing. Determining design principles of the intervention. C2. Describing final deliverables: (I)toolbox of interventions for learning intraPC (II)qualitatively and quantitatively evaluated intervention (III)theory driven and practice based design principles for the learning of intraPC.

Kenmerken

Projectnummer:
839130010
Looptijd: 95%
Looptijd: 95 %
2018
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. N. Looman PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek van onderwijs

Om de kwaliteit van de opleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde te verbeteren, financieren we onderzoek van onderwijs. Dit project is één van die onderzoeken. Bekijk de andere projecten.