Mobiele menu

Leefstijl Poli plus screening en advies voor kinderen en jongeren met intensieve zorgvragen

Projectomschrijving

Leefstijl Poli plus, biedt een laagdrempelig tweedaags screenings- en adviestraject voor kinderen en jongeren met intensieve zorgvragen (en een Wlz indicatie). Het traject levert inzicht en overzicht,geeft handvat en richting voor begeleiding en behandeling, voor ontwikkeling en leren, voor activeren en participeren. Uiteindelijk doel is een fijn en kansrijk leven voor kind en gezin met de juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment.

Het gaat om een brede en onafhankelijke check-up: medisch, paramedisch, leefstijl en leefwereld. Met leefstijl bedoelen we: de wijze waarop het leven wordt geleefd en alles wat een kind (wel en niet) doet. Met leefwereld wordt bedoeld de omgeving; het gaat om het kind in zijn of haar totale leefsituatie.

Er wordt een beeld gevormd van de huidige situatie. Daarna worden persoonlijke adviezen opgesteld voor de gewenste situatie, voor keuzes nu en in de toekomst. Voor hoe het gezin het leven samen aankan en ze er samen iets moois van kunnen maken.

Verslagen


Eindverslag

Leefstijl poli plus biedt een laagdrempelig tweedaags screenings- en adviestraject voor kinderen en jongeren met intensieve zorgvragen (en een WLz indicatie). Het traject levert inzicht en overzicht, geeft handvat en richting voor begeleiding en behandeling, voor ontwikkeling en leren, voor activeren en participeren. Uiteindelijk doel is een fijn en kansrijk leven voor kind en gezin met de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment.

Het gaat om 360 graden, brede en onafhankelijke check-up: gezondheid, functioneren, leefstijl en leefwereld. Er wordt een beeld gevormd van de huidige situatie. Daarna worden adviezen opgesteld voor de gewenste situatie, voor keuzes nu en in de toekomst.Voor hoe het gezin het leven samen aankan en ze er samen iets moois van kunnen maken.

Samenvatting van de aanvraag

Ouders van een zorgintensief kind hebben essentiële vragen over hun kind en hun situatie. Vragen die hen onzeker kunnen maken of ongerust Dat geldt ook voor de andere gezinsleden. Het belemmert hen ingrijpend en ontneemt de regie over hun eigen gezinsleven. ‘Wat kan mijn kind nu en ooit, wat kan mijn kind niet, nu niet en nooit niet? Hoe houden we rekening met de gezondheid, wat staat ons nog te wachten? Wie en wat is daarvoor nodig’? Ouders hebben recht op vakkundige antwoorden en (meer) inzicht. Ouders van een zorgintensief kind leiden geen alledaags leven. Hun kind is aangewezen op topzorg. Voor elk facet is er een specialist beschikbaar. Fijn, maar men ervaart wel vaak versnipperde hulp. Dat is ongewenst want hun kind blijft een leven lang afhankelijk van anderen, en de ouders daarmee ook. Er is meer structuur nodig en coördinatie van het zorgproces. Ouders hebben recht op (meer) overzicht. De zorginnovatie, Leefstijl Poli plus, biedt een laagdrempelig tweedaags screenings- en adviestraject voor kinderen en jongeren met intensieve zorgvragen. Het traject levert het gezin inzicht en overzicht. Daarnaast geeft het handvat en richting voor begeleiding en behandeling, voor ontwikkeling en leren, voor activeren en participeren. Uiteindelijk doel is een fijn en kansrijk leven voor kind en gezin met passende zorg. De juiste zorg op de juiste plek, op het juiste moment. De zorginnovatie, Leefstijl Poli plus, is een plek voor holistische beeldvorming van kinderen met intensieve zorgvragen. De gewenste verandering en de stappen die hiervoor nodig zijn, worden integraal beschikbaar gesteld voor de situatie van het kind thuis, in zorg, in onderwijs en waar nodig, voor (her)indicatie. Leefstijl Poli plus biedt een tweedaags screenings- en adviestraject voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag en een WLZ indicatie. Het gaat om een brede en onafhankelijke check-up: medisch, paramedisch en meer pedagogisch/psychologisch (leefstijl & leefwereld). De positieve gezondheid *) is het vertrekpunt in de gesprekken. Denk aan: mijn lichaam, mijn gevoelens en gedachten, nu en later, lekker in je vel zitten, meedoen en het dagelijks leven. De screening biedt perspectief in welzijn en stelt kansen en mogelijkheden centraal. Mooi, want in de waan van de dag ligt de nadruk vaak op de handicap, belemmeringen en alles wat niet kan. Het team van beroepskrachten en ervaringsdeskundigen maakt een pas op de plaats, in het leven van kind en gezin Verdeeld over twee dagen tijd wordt een kind gecheckt in zijn of haar totale leefsituatie. Er wordt een beeld gevormd van de huidige situatie. Daarna worden persoonlijke adviezen opgesteld voor de gewenste situatie, voor keuzes nu en in de toekomst. Voor hoe het gezin het leven samen aankan en ze er iets moois van kunnen maken. Ouders worden deze dagen samen met hun kind op locatie verwacht. Volgens een vaste planning vindt dossieranalyse en onderzoek plaats. Ook observatie, assessment en afstemming met betrokkenen horen bij het programma. Hier worden huis-tuin-en-keukenvragen aan/over het kind gesteld. ‘Hoe leid je je leven? Wat doe je overdag? Welke interesses en vaardigheden heb je en maak je daar gebruik van?’ In nader gesprek met ouders komt informatie beschikbaar die voor hen van belang is. Na afloop neemt de Poli-arts - waar nodig - een coördinerende rol in het medische netwerk, een fijn vooruitzicht voor ouders. De adviseur (gedragsdeskundige) van de Poli maakt van alle input een samenhangend beeld en geeft advies dat vanuit verschillende invalshoeken is gewogen. *) gezondheid is meer dan niet ziek zijn

Kenmerken

Projectnummer:
838004126
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.H. Nijland
Verantwoordelijke organisatie:
Beleefstijl Salland