Mobiele menu

Leefstijl verbetering van Groninger wijkbewoners met en zonder GGZ-indicatie.

Projectomschrijving

Achtergrond

In 2020 Is Lentis GGZ-Groningen met een pilot gestart om leefstijlinterventies binnen het bestaande behandelaanbod van een FACT-afdeling te implementeren. Een FACT-team is een specialistische tweedelijns gezondheidszorg voorziening die behandeling biedt aan buurtbewoners met ernstige psychiatrische aandoeningen. De effecten van deze interventie werden door zowel Lentis, als de deelnemers, als positief ervaren. Mede daardoor heeft Lentis besloten om de interventie verder door te ontwikkelen en breder uit te rollen bij de vier FACT-teams die alle stadswijken van Groningen bedienen.

Doel

Het doel van dit project is om te onderzoeken of Lentis zijn pilot uit 2020 kan aanvullen met kenmerken van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), een tweejarige interventie voor mensen met overgewicht. Daarnaast is de wens om samen leefstijlgroepen op te zetten in de wijken van Groningen, waar bewoners met en bewoners zonder GGZ-indicatie in zitten.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere Lentis, Menzis en het sociale WIJ-team van de Gemeente Groningen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In 2020 Is Lentis GGZ-Groningen gestart met een Pilot betreffende het implementeren van leefstijlinterventies binnen het bestaande behandelaanbod van een FACT-afdeling. De effecten van deze interventie werden door zowel Lentis, als de deelnemers als positief ervaren. Mede daardoor heeft Lentis doen besluiten om de interventie verder door te ontwikkelen en breder uit te rollen bij alle vier andere FACT-teams die alle stadswijken van Groningen bedienen. Naast Lentis is de zorgverzekeraar Menzis samen met een sociaal team van de Gemeente Gronignen bezig om een gecombineerd leefstijl interventie (GLI) te ontwikkelen en uit te rollen in de Groninger stadswijken. Lentis, Menzis en het sociale WIJ-team van de Gemeente Groningen. Willen in een gezamenlijk project onderzoeken of Lentis zijn pilot uit 2020 kan aanvullen met kenmerken van de GLI. Daarnaast is de wens om in gezamenlijkheid leefstijlgroepen op te zetten in de wijken van Groningen, met in die groepen bewoners met en bewoners zonder GGZ-indicatie.

Kenmerken

Projectnummer:
06380012120002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D.I. Wegner
Verantwoordelijke organisatie:
Lentis