Mobiele menu

Leefstijladvies op maat voor moeders met een gecompliceerde zwangerschap

Projectomschrijving

Vrouwen met een ernstige zwangerschapsvergiftiging in hun voorgeschiedenis hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. De follow-up pre-eclampsie (FUPEC) polikliniek van het Erasmus Medisch Centrum geeft lange termijn nazorg in het kader van preventie van hart- en vaatziekten. Hierbij krijgen vrouwen een algemeen leefstijladvies om hun leefstijl te verbeteren. 

Doel implementatieproject

In dit project ontwikkelden wij op maat gemaakt leefstijladvies, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke belemmeringen en behoeften van deze groep vrouwen.

Het advies werd ontwikkeld op basis van bestaande kennis en input vanuit zorgprofessionals en patiënten van de FUPEC polikliniek. 

Resultaten

Met dit project werd aangetoond dat vrouwen die pre-eclampsie hebben gehad meer informatie en meer begeleiding in het verbeteren van leefstijl willen ontvangen. Ook hebben zij behoefte aan meer aandacht voor de emotionele verwerking van de ziekte. Zorgprofessionals erkennen deze noodzaak, maar lopen tegen tijdsgebrek, gebrek aan ondersteunend materiaal en gebrek aan inhoudelijke kennis over dit ziektebeeld aan. Wij adviseren op basis van onze resultaten een richtlijn specifiek voor vrouwen die pre-eclampsie hebben gehad voor CVRM. Er dient meer ondersteuning ontwikkeld te worden voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg voor pre-eclampsie patiënten, in de vorm van nascholing, ondersteunend materiaal en betere doorverwijsmogelijkheden. In het kader van dit project hebben wij informatiefolders gemaakt met informatie en praktische tips ter verbetering van de leefstijl voor vrouwen die pre-eclampsie hebben gehad.

Verslagen


Eindverslag

Vrouwen met een ernstige zwangerschapsvergiftiging in hun voorgeschiedenis hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. De follow-up pre-eclampsie (FUPEC) polikliniek van het Erasmus Medisch Centrum geeft lange termijn nazorg in het kader van preventie van hart- en vaatziekten. Hierbij krijgen vrouwen een algemeen leefstijladvies om hun leefstijl te verbeteren. In dit project ontwikkelen wij op maat gemaakt leefstijladvies, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke belemmeringen en behoeften van deze groep vrouwen. Om dit leefstijladvies zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de doelgroep doen wij onderzoek onder vrouwen en hun zorgverleners. De corona-epidemie en de door de overheid ingestelde maatregelen hebben een grote invloed op ons leven. Naast gevolgen voor de gezondheid ondervinden ook veel mensen gevolgen voor hun leefstijl. We werken meer vanuit huis, bewegen meer of juist minder, eten meer of juist minder (of anders), voelen meer stress of juist minder, etc. Ook worden veel zorgverleners ingezet voor corona-gerelateerde zorg. Om deze redenen is het onderzoek onder vrouwen en hun zorgverleners tijdelijk stilgelegd. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de eerste online gesprekken met vrouwen in volle gang.

Samenvatting van de aanvraag

Vrouwen met een ernstige zwangerschapsvergiftiging in hun voorgeschiedenis hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. De follow-up pre-eclampsie (FUPEC) polikliniek van het Erasmus Medisch Centrum geeft lange termijn nazorg in het kader van preventie van hart- en vaatziekten. Hierbij krijgen vrouwen een algemeen leefstijladvies om hun leefstijl te verbeteren. In dit project ontwikkelen wij op maat gemaakt leefstijladvies, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke belemmeringen en behoeften van deze groep vrouwen.

Het advies wordt ontwikkeld op basis van bestaande kennis en input vanuit zorgprofessionals en patiënten van de FUPEC polikliniek. De eindproducten van dit project zijn op maat gemaakte informatiefolders en adviesgesprekken op de FUPEC polikliniek. Bij een positieve projectevaluatie wordt uitgezocht of het leefstijladvies op maat kan worden uitgebreid naar andere groepen vrouwen binnen en buiten de ziekenhuissetting.

Kenmerken

Projectnummer:
849600012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. Roeters van Lennep
Verantwoordelijke organisatie:
Netherlands Heart Institute