Mobiele menu

Leeftijdsadequate motivatie toolbox voor topturnen

Vanuit de turnpraktijk geven topsportcoaches aan (te) weinig inzicht en kennis te hebben over motivatie tijdens de ontwikkeling van een talentvolle jonge turn(st)er naar een volwassen topsporter. Ze weten hierdoor niet goed wat ze van de sporter kunnen en mogen verwachten gedurende de ontwikkeling en hoe ze hier leeftijdsadequaat op kunnen inspelen. Met deze innovatie wordt een nieuwe motivatie toolbox ontwikkeld. Dit wordt gedaan aan de hand van het in kaart brengen van de motivatie op verschillende leeftijden, dit te koppelen aan de bestaande literatuur en hieruit adviezen en handvaten voor coaches voor te ontwikkelen. Daarnaast is er vanuit de Nederlandse Gymnastiekunie (KNGU) de vraag of de huidige trainings-, wedstrijd- en selectiesystemen aansluiten bij de ontwikkeling van talenten met betrekking tot motivatie. Het hoger liggende doel van deze innovatie is het reduceren van uitval van jonge sporters (in dit geval turntalenten).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
538001036
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.J.J.J. Aarts
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting InnoSportLab 's-Hertogenbosch