Mobiele menu

Leeftijdsadequate motivatie toolbox voor topturnen

Projectomschrijving

Vanuit de turnpraktijk geven topsportcoaches aan (te) weinig inzicht en kennis te hebben over motivatie tijdens de ontwikkeling van een talentvolle jonge turn(st)er naar een volwassen topsporter. Ze weten hierdoor niet goed wat ze van de sporter kunnen en mogen verwachten gedurende de ontwikkeling en hoe ze hier leeftijdsadequaat op kunnen inspelen. Met deze innovatie wordt een nieuwe motivatie toolbox ontwikkeld. Dit wordt gedaan aan de hand van het in kaart brengen van de motivatie op verschillende leeftijden, dit te koppelen aan de bestaande literatuur en hieruit adviezen en handvaten voor coaches voor te ontwikkelen. Daarnaast is er vanuit de Nederlandse Gymnastiekunie (KNGU) de vraag of de huidige trainings-, wedstrijd- en selectiesystemen aansluiten bij de ontwikkeling van talenten met betrekking tot motivatie. Het hoger liggende doel van deze innovatie is het reduceren van uitval van jonge sporters (in dit geval turntalenten).

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

LEEFTIJDSADEQUATE MOTIVATIE TOOLBOX VOOR TOPTURNEN - Eindresultaat en ontwikkelwijze - Met deze innovatie wordt een nieuwe motivatie toolbox ontwikkeld. Daarnaast wordt gekeken of de huidige trainings-, wedstrijd- en selectiesystemen van de KNGU aansluiten bij de ontwikkeling van de sporter met betrekking tot de motivatie. Dit wordt gedaan aan de hand van het in kaart brengen van de motivatie op verschillende leeftijden, dit te koppelen aan de literatuur en hier adviezen en handvaten voor te ontwikkelen. - Probleem/vraag uit de sport - Uit de praktijk blijkt dat topsportcoaches (te) weinig inzicht en kennis hebben over motivatie tijdens de ontwikkeling van een talentvolle jonge turn(st)er naar een volwassen topsporter. Ze weten hierdoor niet goed wat ze van de sporter kunnen en mogen verwachten gedurende de ontwikkeling en hoe ze hier leeftijdsadequaat op kunnen inspelen. Daarnaast is er vanuit de KNGU de vraag of huidige trainings-, wedstrijd- en selectiesystemen aansluiten bij de ontwikkeling van talenten met betrekking tot motivatie. - Projectdoelstellingen - Het doel van deze innovatie is het reduceren van uitval van turntalenten. Dit wordt gedaan aan de hand van het delen van inzicht en kennis over motivatie gerelateerd aan de ontwikkeling. Het subdoel van de innovatie is het analyseren van de huidige trainings-, wedstrijd- en selectiesystemen van de KNGU met betrekking tot de leeftijdsadequate motivatie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
538001036
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.J.J.J. Aarts
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting InnoSportLab 's-Hertogenbosch