Mobiele menu

Leer-Kracht Preventie in de Wijk

Projectomschrijving

Doel

In sommige wijken wonen relatief veel kinderen en jongeren met overgewicht. Tot nu toe slagen professionals er maar gedeeltelijk in deze doelgroep goed te helpen. Het LUMC, De Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan gaan samen met GGD Haaglanden, Stichting Lijn 1 Den Haag, ZWconnect en Xtra Welzijn aan de slag met het ontwikkelen van een unieke, domein overstijgende nascholing om deze uitdaging het hoofd te bieden. Dit doen zij samen met professionals uit de wijk, kinderen en jongeren met overgewicht en hun ouders.

Aanpak en verwachte opbrengsten

In dit nascholingsprogramma staat het samen leren in de praktijk centraal, waarbij de kracht van de doelgroep wordt benut en wordt aangesloten bij de kennis die de professionals al hebben. Het onderwijsprogramma wordt ontwikkeld in de Haagse wijken Bouwlust en Morgenstond. Daarna wordt deze beschikbaar gesteld voor andere gemeenten en vraagstukken. We willen samen het verschil maken en professionals in de wijk en de doelgroep laten ervaren dat een geïntegreerde aanpak werkt!

Producten van ZonMw

Lees het interview met Irene Slootweg in onze artikelenreeks Inbedding van preventie in onderwijs.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

"Ik kwam er achter dat mijn cliënten en hun netwerk meer ervaringsdeskundigheid hebben dan ik en dat ik een kans laat lopen als ik daar geen gebruik van maak".(quote, referentie 3 bijeenkomst GGDH) In de Haagse wijken Bouwlust en Laakkwartier ontwikkelen drie onderwijspartners (mbo-hbo-wo): ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en de LUMC-Campus Den Haag en drie praktijkpartners: GGD Haaglanden, Stichting Lijn 1 Den Haag en Xtra Welzijn een domein overstijgende leergang preventie en aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen t/m 12 jaar. Innovatief aan de leergang is het adaptieve karakter, het werkplekleren en het benutten van de kracht van de doelgroep. Verschillende aanpakken gericht op het bevorderen van een gezond gewicht hebben tot nu toe niet geleid tot een afname van het aantal kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas in Den Haag. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) constateert dat professionals nog te veel werken vanuit het eigen domein, vooral aanbodgericht en te weinig interactief, proactief en preventief. Op dit moment worden scholingsprogramma’s veelal ontwikkeld vanuit één onderwijskolom en vanuit een discipline en zijn deze vaak aanbodgericht. Deze programma’s staan nog te vaak los van de praktijk en hebben onvoldoende raakvlak met het leren op de werkplek samen met andere professionals uit verschillende domeinen, vanuit co-creatie met de patiënt of bewoners. Daarnaast heeft het volgen van bij- en nascholing voor professionals een lage prioriteit en spelen de vaak fragmentarisch gepresenteerde bij- en nascholingen onvoldoende in op het levenlang leren van professionals. Dit onderwijs ontwikkelproject past in de programmalijn kennisbenutting en implementatie van ZonMw vanwege drie vernieuwende uitgangspunten: 1) de onderwijsaanpak start vanuit de transitie in de omgang met bewoners, 2) de leergang is gericht op leven langleren in de praktijk, en 3) het gaat om alle professionals MBO, HBO en WO, en vanuit verschillende domeinen. Op bestuurlijk niveau is een coalition of willing ontstaan tussen de gezamenlijke aanvragers om de ontwikkeling van de leergang te ondersteunen. Concreet betekent dit dat de gezamenlijke aanvragers zich committeren aan deze aanvraag, de leergang willen borgen, intern het belang vormgeven met de betrokken directies en de doelstellingen bij de betrokken externe partijen agenderen. We geven het onderwijs ontwikkelproject vorm aan de hand van de uitgangspunten van educational design research. Een cyclische werkwijze waarin de eerste fase zowel de behoeften en de kracht van de mensen van de doelgroep en de verschillende professionele disciplines als bestaande kennis centraal staan. In twee iteraties van ontwerpen, uitvoeren en evalueren, komen we tot een draaiboek voor een leergang die generaliseerbaar is naar andere wijken, professionals of thema’s. Het eigenaarschap voor de leergang wordt op twee niveaus verankerd. De betrokken onderwijsinstellingen zorgen voor de inhoudelijke borging en gedurende het ontwikkelproject wordt onderzocht bij welke praktijkorganisatie de leergang organisatorisch kan worden geborgd. De huidige cijfers en ervaring in Den Haag laten zien dat een leergang, met een meer geïntegreerde aanpak en aandacht voor het maatschappelijke, gezins- en individuele niveau, nodig is. Wij maken het verschil omdat we professionals in de wijk laten ervaren dat een geïntegreerde aanpak werkt!

Kenmerken

Projectnummer:
05550012030001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. I.A. Slootweg
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum