Mobiele menu

Leernetwerk LEGrO

Vraagstuk

De urgentie om in de provincie Groningen te werken aan een gezonde leefomgeving is hoog. Vijf Groninger gemeenten behoren tot de tien kansarmste van Nederland. De gezondheid van de inwoners blijft achter bij het landelijke gemiddelde.
Doel van LEGrO is het ontwikkelen van een regionaal, thematisch leernetwerk rond een gezonde leefomgeving in Groningen. Er zijn drie subthema's: 1. Gezonde ruimtelijke interventies; 2. De impact van een (on)gezonde voedselomgeving; 3. De sociale implicaties van rookverboden.

Onderzoek

Een veilige, gezonde leefomgeving is een van de thema's in de samenwerking tussen de Groninger gemeenten, GGD, provincie, kennisinstellingen, ziekenhuizen, Menzis, het MBO en de Vereniging Groninger Dorpen. Doel van dit 'Preventie Overleg Groningen' (POG) is meer samenhang in beleid en het effectiever implementeren van kennis in de regio.

(Verwachte) Uitkomst

Na vier jaar is er een leernetnetwerk opgezet met kennis over effectieve ruimtelijke interventies in de regio en met handvaten voor beleid en praktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
555001031
Looptijd: 70%
Looptijd: 70 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. Wiebing
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Groningen