Mobiele menu

Leernetwerk participatief jeugdonderzoek

Door jongeren te betrekken bij onderzoek doen we recht aan de vragen, kennis en kunde van jongeren en het onderzoek wordt er beter van. Veel onderzoekers vragen zich af hoe ze in onderzoek met jongeren kunnen samenwerken en als ze het doen lopen tegen (praktische) problemen aan. Het risico is dat onderzoekers zelf het wiel proberen uit te vinden, niet echt naar jongeren luisteren en/of de kwaliteit van het onderzoek achter blijft. Ook zien we dat de kennis en kunde van jongeren onderbelicht is gebleven, terwijl sommige jongeren al veel ervaring hebben opgedaan met onderzoek. Daarom willen we met een enthousiaste en ervaren groep onderzoekers en jongeren een leernetwerk vormen waarin we jonge onderzoekers coachen én de kwaliteit van participatief jongeren onderzoek kunnen versterken. Daarbij hebben we ook of juist, aandacht voor jongeren in kwetsbaar makende omstandigheden en de voorwaarden die zij nodig hebben om ook hun kennis en behoefte te delen in onderzoek en beleid.

Producten

Titel: Richtlijnen voor kinderen, jongeren en onderzoekers die écht willen samenwerken in onderzoek
Link: https://www.schoolforparticipation.nl/wp-content/uploads/2023/01/2023_Richtlijnen-Jongerenparticipatie-in-Onderzoek.pdf
Titel: In participatieland kom je vaak dezelfde jongeren tegen, zogenaamde ‘recycle jongeren’. In deze PARTI-les lees je over de voor- en nadelen wanneer steeds dezelfde jongeren participeren en hoe je afweegt wat wenselijk is.
Link: https://www.schoolforparticipation.nl/wp-content/uploads/2023/12/PARTI-LES-Jongeren-werven-vs-uitnodigen.pdf

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07440122110002
Looptijd: 73%
Looptijd: 73 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. C.W.M. Dedding
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc