Mobiele menu

Leernetwerk Wijkverpleegkunde Regio Ede

De veranderingen in de gezondheidszorg hebben gevolgen voor wijkverplegingteams. Nieuwe competenties, zoals gezondheidsbevordering en het bevorderen van zelfmanagement dienen te worden geïntegreerd in het dagelijks verpleegkundig handelen en het verpleegkundig onderwijs. In wijk- en docententeams is teamleren nodig om adequaat in te spelen op alle veranderingen in de zorg.

Resultaten

2 bestaande wijkverplegingteams (Leliezorggroep, Opella) en 2 docententeams (ROC A12, CHE) vormden samen het Leernetwerk Wijkverpleegkunde Regio Ede. Het project bestond uit 3 fasen waarin een leercyclus gericht op teamleren als basis gold. Docenten sloten aan bij de bestaande wijkteams, en in gezamenlijkheid werden leerdoelen over gezondheidsbevordering, zelfmanagement en teamleren opgesteld. Het activiteitenplan bestond uit: 

  • wijkteambijeenkomsten met casuïstiekbespreking
  • gastlessen
  • wederzijds coaching on-the-job

Fase 3 bestond uit evaluatie en bestendiging van het netwerk.

Producten

Titel: Teamscan
Auteur: M. Visscher en J. Brons

Verslagen


Eindverslag

Het leernetwerk Wijkverpleegkunde Regio Ede bestaat uit de zorgorganisaties Lelie Zorggroep en Opella. Daarnaast nemen twee onderwijsorganisaties deel aan het netwerk, te weten de CHE en het Dulon College. De 2 wijkteams en de 2 docententeams zijn zowel afzonderlijk als in gezamenlijkheid aan de slag gegaan met teamleren. De doelstellingen van het leernetwerk is geweest om aan de hand van casusbesprekingen, gekoppeld aan een thema (bevorderen van zelfmanagement, gezondheidsvoorlichting en preventie en multidisciplinaire samenwerking in de wijk) inhoudelijk kennis op te van het thema en om te ontdekken hoe de afzonderlijke teams leren. Om het effect van teamleren te meten is een meetinstrument ontwikkeld. Dit instrument is bij de start van het project door de afzonderlijke deelnemers ingevuld en na afloop van het project. De belangrijkste conclusies zijn: - 84% van de deelnemers heeft meerdere keren deelgenomen aan casusbesprekingen en vond dit (heel erg) nuttig. - Vooral docenten hebben gebruikt gemaakt van het meelopen met de wijkprofessional, en waardeerden dit het sterkst. - Op alle items van teamleren is score verbeterd (bij 5 van de 12 items is dit een significante verbetering). - Tijd maken om met elkaar te leren en elkaar daarop te bevragen (al verbeterd) blijven aandachtspunten. - Scores voor het waarderen van meningsverschillen en het gevoel van teamveiligheid zijn significant verbeterd. - Motivatie om te leren en geloof in het team houden een hoge score. Het Leernetwerk heeft geresulteerd in toegenomen inzicht, samenwerking praktijk/school en het teamfunctioneren.

Kenmerken

Projectnummer:
206120014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. J. Meijer
Verantwoordelijke organisatie:
Christelijke Hogeschool
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.