Mobiele menu

Leernetwerken voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van wijkverpleegkundigen en HBO-V docenten in Friesland

Werkwijze

In de periode oktober 2015 tot september 2017 is vanuit het Talmalectoraat 'Wonen Welzijn en Zorg op hoge leeftijd' van de NHL Hogeschool het project uitgevoerd. In dit project is een leernetwerk opgezet voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van wijkverpleegkundigen en hbo-v docenten in Friesland. De ruim 30 deelnemers hebben steeds gezamenlijk de agenda bepaald en in kleine groepen is gewerkt aan kennisdeling en kennisontwikkeling met betrekking tot de gekozen onderwerpen, variërend van evidence based werken en positieve gezondheid tot leiderschap. 

Resultaten

2 jaar Zichtbare Schakel heeft geleid tot een hechte leergemeenschap waarin thuiszorg- en onderwijsprofessionals van elkaar en samen leren. De stappen die binnen NHL Hogeschool gezet worden voor een train-de-trainer programma voor docenten, de e-healthkoffer, het Platform Wijkverpleegkundigen Friesland en de actualisatie van de mbo-v en hbo-v curricula betreffen prachtige resultaten. Deze bieden mogelijkheden voor structurele borging en inbedding van het leernetwerk in Friesland. De krachtige professionaliseringsbeweging die is ontstaan als gevolg van het project gaat door in het Platform Wijkverpleegkundigen Friesland, waarbinnen het leernetwerk wordt voortgezet.

Kenmerken

Projectnummer:
206120002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.J. Finnema
Verantwoordelijke organisatie:
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.