Mobiele menu

Leerplatform richtlijnontwikkeling: toekomstbestendig en duurzaam

In Nederland zijn zorguitgaven de grootste kostenpost van de rijksbegroting; deze zullen toenemen bij ongewijzigd beleid. (Para)medische richtlijnen zijn bedoeld om verschillende, vaak multidisciplinaire, besluitvormingsprocessen te begeleiden en behandelteams in staat te stellen een balans te vinden tussen kwaliteit, effectiviteit en kosten. Ondanks het grote effect dat deze richtlijnen uitoefenen op het gedrag van zorgprofessionals, zien we de ontwikkeling, toepassing en implementatie hiervan zelden aan de orde in (para)medische trainingsprogramma’s of opleidingen.

Doel

Het doel van dit leerplatform is het bewerkstelligen van gedragsverandering bij zorgprofessionals vanuit maatschappelijk en patiënt-/zorgverlenerperspectief.

Werkwijze

Dit doen we door het optimaliseren van richtlijntraining, creëren van een community en e-learningplatform, ontwikkeling van richtlijntestcases en – voor verdere ontwikkeling van de training - evaluatie door middel van ontwerpgericht onderzoek. 

Interview

Hoe kun je meer samenwerken bij richtlijnontwikkeling? Neuroloog en hoogleraar Marian Majoie en senior beleidsmedewerker Klaartje Spijkers (Patiëntenfederatie Nederland) vertellen hoe ze samen met anderen een digitale omgeving creëren voor interprofessioneel samenwerken.

> Lees het interview en doe mee

Kenmerken

Projectnummer:
859002001
Looptijd: 70%
Looptijd: 70 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. H.J.M. Majoie MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Federatie Medisch Specialisten
Afbeelding

Ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten. Het platform richtlijnontwikkeling is één van de ontwikkelingen die we ondersteunen. Lees wat we nog meer doen.