Mobiele menu

Leerplatform richtlijnontwikkeling: toekomstbestendig en duurzaam

Projectomschrijving

In Nederland zijn zorguitgaven de grootste kostenpost van de rijksbegroting; deze zullen toenemen bij ongewijzigd beleid. (Para)medische richtlijnen zijn bedoeld om verschillende, vaak multidisciplinaire, besluitvormingsprocessen te begeleiden en behandelteams in staat te stellen een balans te vinden tussen kwaliteit, effectiviteit en kosten. Ondanks het grote effect dat deze richtlijnen uitoefenen op het gedrag van zorgprofessionals, zien we de ontwikkeling, toepassing en implementatie hiervan zelden aan de orde in (para)medische trainingsprogramma’s of opleidingen.

Doel

Het doel van dit leerplatform is het bewerkstelligen van gedragsverandering bij zorgprofessionals vanuit maatschappelijk en patiënt-/zorgverlenerperspectief.

Werkwijze

Dit doen we door het optimaliseren van richtlijntraining, creëren van een community en e-learningplatform, ontwikkeling van richtlijntestcases en – voor verdere ontwikkeling van de training - evaluatie door middel van ontwerpgericht onderzoek. 

Interview

Hoe kun je meer samenwerken bij richtlijnontwikkeling? Neuroloog en hoogleraar Marian Majoie en senior beleidsmedewerker Klaartje Spijkers (Patiëntenfederatie Nederland) vertellen hoe ze samen met anderen een digitale omgeving creëren voor interprofessioneel samenwerken.

> Lees het interview en doe mee

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In Nederland zijn de zorguitgaven de grootste kostenpost van de rijksbegroting: deze kosten zullen de komende decennia toenemen bij ongewijzigd beleid. (Para)medische richtlijnen zijn bedoeld om de verschillende, vaak multidisciplinaire, besluitvormingsprocessen te begeleiden en moeten daarom teams van zorgprofessionals in staat stellen om een balans te vinden tussen kwaliteit, effectiviteit en kosten. De kwaliteit van deze richtlijnen is daarom van cruciaal belang. Het onderhoud van het grote aantal richtlijnen vormt een uitdaging waardoor de kwaliteit onder druk kan komen te staan. Bovendien ontbreekt bij de ontwikkeling van richtlijnen doorgaans het economisch bewijs. Ondanks het grote effect dat klinische richtlijnen uitoefenen op het gedrag van zorgprofessionals, zien we de ontwikkeling, toepassing en implementatie van deze richtlijnen zelden aan de orde in (para)medische trainingsprogramma’s of opleidingen. Als gevolg hiervan is de kennis over richtlijnontwikkeling inclusief economisch bewijs onvoldoende, evenals de implementatie van richtlijnen door verschillende belanghebbenden (patiënten, professionals en beleidsmakers). Het uiteindelijke doel van ons project is het bewerkstelligen van gedragsverandering bij zorgprofessionals vanuit maatschappelijk en patiënt- zorgverlener perspectief, door het opvullen van de kennislacunes met betrekking tot multidisciplinaire toekomstbestendige richtlijnontwikkeling en -onderhoud (inclusief economische aspecten). Betere ontwikkeling en implementatie van richtlijnen leidt tot een gedragsverandering bij zorgprofessionals, die uiteindelijk zorgt voor effectieve, duurzame, kostenbewuste zorg in Nederland. Huidig project is er dan ook op gericht om zorgprofessionals te betrekken bij het ontwikkelen van richtlijnen. Dit verhoogt de efficiëntie van richtlijnontwikkeling en draagt bij aan de bekendheid van en het draagvlak voor richtlijnen. Ook zullen ze beter worden toegepast. Meer specifiek willen we: 1) de implementatie van actuele richtlijnen versterken; 2) een leerplatform creëren voor belanghebbenden betrokken bij richtlijnen; 3) zorgprofessionals opleiden m.b.t. doelmatige zorg door hen te betrekken bij het maken van evidence based richtlijnen; 4)de efficiëntie van het actualiseren van richtlijnen te versterken. Dit doen we door het optimaliseren van richtlijntraining, het creëren van een online community learning platform, het ontwikkelen van richtlijntestcases binnen de leeromgeving en evalueren d.m.v. ontwerpgericht onderzoek dat is gericht op het verder ontwikkelen en verbeteren van de training. Om de duurzaamheid van het platform en de leeromgeving te garanderen zullen we tevens een businesscase uitwerken en handvatten voor trainers (train de trainers richtlijnen) en voor een kwaliteitscyclus.

Kenmerken

Projectnummer:
859002001
Looptijd: 52 %
Looptijd: 52 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. H.J.M. Majoie MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Federatie Medisch Specialisten
Afbeelding

Ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten. Het platform richtlijnontwikkeling is één van de ontwikkelingen die we ondersteunen. Lees wat we nog meer doen.