Mobiele menu

LEFF Zaltbommel

De aanleiding: 18% van de 5-11 jarige kinderen in het westen van gemeente Zaltbommel hebben overgewicht en/of obesitas. 41% is geen lid van een sportvereniging en 21% beweegt minder dan 7 uur per week. 54% van de gezinnen heeft een lage Sociaal Economische Status. Ook is er geen gecombineerd aanbod van beweging, voeding en gedrag voor kind en ouder. Het doel van Lifestyle, Energy, Fun & Friends (LEFF): Het hoofddoel van LEFF-Zaltbommel is een gezonder voedings- en beweegpatroon bij kinderen van 7 t/m 12 jaar met overgewicht of obesitas. Over LEFF: Bij LEFF neemt ook één ouder deel aan alle bijeenkomsten. De kinderen gaan samen sporten, koken en spelenderwijs leren over gezonde leefstijl. Ouders gaan met elkaar in gesprek en doen ook deels mee met de sportactiviteiten. Gedurende de LEFF activiteiten worden de kinderen begeleid naar structureel sportaanbod in de eigen omgeving. Het LEFF team wordt gevormd door een coach voeding & gedrag, een beweegcoach en vrijwillige assistent.

Verslagen


Eindverslag

Het hoofddoel van LEFF-Zaltbommel is een gezonder voedings- en beweegpatroon bij de kinderen van 7-12 jaar in de kern Brakel (gemeente Zaltbommel) in augustus 2020 (ten opzichte van januari 2018). Met als uiteindelijk doel, verbetering van de generieke en gewicht gerelateerde kwaliteit van leven en afname van geslacht- en leeftijdsspecifieke SDS-BMI. Ouders die deelgenomen hebben, hebben na afloop van het 10-wekelijkse LEFF-aanbod de onderstaande subdoelen behaald:

Kennis:
• Verkrijgen praktische en inhoudelijke informatie over overgewicht/obesitas, een gezonde leefstijl en gedragsverandering

Attitude:
• Ervaren de voordelen van een gezonde voeding en meer bewegen
• Ervaren de voordelen van het op een respectvolle manier over gewicht praten.
• Ervaren het belang van voorbeeldgedrag als ouders
• Verkrijgen motivatie om hun kind te steunen bij het aanleren van een gezondere leefstijl

Sociale steun:
• Ervaren steun andere ouders en kind in het nastreven van een gezonde leefstijl voor het hele gezin.

Eigen effectiviteit:
• Verkrijgen meer zelfvertrouwen in de wijze waarop zij de leefstijl van hun kind kunnen beïnvloeden
• Verkrijgen vaardigheden om gezonde leefstijlkeuzes te maken; gezonde voedingskeuzes, meer dagelijkse beweging, omgaan met voedselverleidingenopstellen van doelen en bijpassende beloningen.
• Verkrijgen vaardigheden om het gezin te ondersteunen in het maken van gezonde leefstijlkeuzes; het motiveren van hun kind tot een gezondere leefstijl.

Gedrag:
• Geven praktische en sociale ondersteuning aan kinderen in het opstellen en behalen van doelen met betrekking tot voeding
en bewegen.

Metingen door Jeugdgezondheidszorg op basisscholen laten zien dat meer dan gemiddeld kinderen in de kern Brakel (gemeente Zaltbommel) overgewicht heeft, geen lid is van een sportvereniging en minder beweegt dan 7 uur per week.
Aanleiding om te starten met het leefstijlprogramma LEFF en het versterken van de keten. Het hoofddoel van LEFF-Zaltbommel is een gezonder voedings- en beweegpatroon bij kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar met overgewicht of obesitas wonend in de kern Brakel. Met als uiteindelijk doel, verbetering van de generieke en gewicht gerelateerde kwaliteit van leven en afname van geslacht- en leeftijdsspecifieke SDS-BMI.
LEFF is een gezinsbehandeling; ook één ouder neemt deel aan alle bijeenkomsten. De kinderen gaan samen sporten, koken en spelenderwijs leren over gezonde leefstijl. Ouders gaan met elkaar in gesprek. Gedurende de LEFF activiteiten worden de kinderen begeleid naar structureel sportaanbod in de eigen omgeving. Het LEFF-team, bestaande uit niet-zorgverleners, is verantwoordelijk voor de begeleiding van de groepen. Het team wordt gevormd door een
coach voeding & gedrag, een beweegcoach en vrijwillige assistent. Om te zorgen voor een goede signalering en nazorg worden onderwijs-, zorg-, wijk- en welzijnspartners nauw betrokken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007517
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.H. Blom
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Welzijn Bommelerwaard