Mobiele menu

Leiden Thrombosis Risk Prevention: Tailored treatment after a first venous thromboembolism (L-TRiP study)

Patiënten die een trombose (trombosebeen of longembolie) hebben gehad hebben een hoog herhalingsrisico.
Bij een trombosebeen sluit een bloedstolsel de aderen van het been af. Dit stolsel kan afbreken en in de longen terechtkomen (longembolie), wat een levensbedreigende situatie kan zijn.

Deze patiënten moeten beslissen of ze voor onbepaalde tijd antistollingsmedicijnen blijven gebruiken om herhaling te voorkómen. Het nadeel hiervan is echter een verhoogde kans op een ernstige bloeding. Op dit moment is niet goed bekend hoe deze beslissing het beste kan worden genomen. De verwachting is dat het trombose- en het bloedingsrisico verschilt per patiënt en dat hiermee rekening moet worden gehouden.

Onderzoek en verwachte resultaten

Dit onderzoek test een strategie waarbij per patiënt beide risico’s worden bepaald en afhankelijk daarvan wordt geadviseerd om al dan niet door te gaan met de behandeling. Het doel van dit project is te bereiken dat het aantal tweede tromboses én bloedingen kan worden geminimaliseerd.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Kenmerken

Projectnummer:
848017007
Looptijd: 60%
Looptijd: 60 %
2019
2028
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. S.C. Cannegieter
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum