Lekker Bunnings

Projectomschrijving

Bij LekkerBunnings zetten jongeren zelfbedachte activiteiten op, zoals een neon discoparty, lasergamen en een hockey toernooi. Vanaf het begin van het project is er een kerngroep jongeren van zes jongeren betrokken geweest bij de opzet en werving van Lekker Bunnings.Het was mooi dat jongeren met verschillende achtergronden met elkaar mee dachten en elkaars ideeën versterkten. Ook hebben ze gezamenlijk een startactiviteit georganiseerd waarbij echt de individuele kwaliteiten van iedere jongere werden benut.De jongeren die hebben deelgenomen aan Lekker Bunnings hebben geleerd een activiteit op
te zetten, materialen te regelen, om te gaan met geld en te leren samenwerken en contact leggen met elkaar: skills die de rest van hun leven van pas komen. Veel jongeren gaven aan dat zij activiteiten en het contact met anderen heel erg hadden gemist. Door middel van de verschillende bijeenkomsten en activiteiten is ontmoeting en uitwisseling gecreëerd.
Er is een nieuwe weg ingeslagen met de jongeren en verenigingen: een weg naar meer jongerenparticipatie. Voor de jongeren die het project een vervolg willen geven, vindt
overdracht plaats naar het jongerenwerk.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Jongeren uit de gemeente Beuningen werken toe naar een (online) event bestaande uit kleine activiteiten op diverse plekken in de verschillende dorpskernen van gemeente Beuningen. We gaan daar tal van organisaties en bewoners (jong en oud) van de gemeente Beuningen bij betrekken. Jongeren hebben bij dit project de regie en bepalen zelf welke activiteiten ze in aanloop naar en tijdens het event gaan organiseren en uitvoeren. De jongeren krijgen een training van drie bijeenkomsten waarin ze gaan brainstormen over de mogelijkheden, leren om een activiteit te organiseren en de kwaliteiten van de groep goed gaan benutten. Voor de activiteiten wordt een activiteiten budget beschikbaar gesteld. Spectrum en Nimma Media hebben hun methodieken uit hun reguliere MDT-projecten aangepast, zodat deze passen binnen de kaders van de regeling Perspectief voor de jeugd.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085078
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. van de Vossenberg
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Beuningen