Mobiele menu

Lentiz B-Fit

In november 2016 is het project Lentiz B-Fit van start gegaan met de 220 leerlingen van het Lentiz VMBO in Maassluis. Toenemend overwicht en obesitas vormden de aanleiding om een stimulerend aanbod voor leerlingen te creëren gericht op een gezonde levensstijl.

VOORBEREIDING: De leerlingen kozen voor iedere dag pauzesport, wekelijks streetsoccer, judo en vechtsport. Ze hebben ook behoefte aan meer kennis over gezonde voeding. Met deze activiteiten zijn we met de hele school 2 jaar aan de slag gegaan.

SAMENWERKINGSPARTNERS: er is een samenwerkingsverband opgezet met voetbalclub Excelsior, Mahorokan Sports Club, de Lentiz VMBO, Welzijn E25 en Bureau De Laat.


ACTIVITEITEN: alle leerlingen namen deel aan de volgende activiteiten tijdens 2 projectjaren:
1. Starten met een Kick Off Dag met diverse sporten en de conditie per leerling meten.
2. Pauzesport: iedere dag.
3. Wekelijks streetsoccer, judo en vechtsport
4. Lessen in gezonde voeding
5. Ieder kwartaal een sportevenement of gezonde hapjes maken voor ouderen.
6. Afsluitend de wedstrijd: ‘Wie maakt het gezondste en lekkerste Tussendoortje!’.
De winnaars waren blij met hun kookset.

Verslagen


Eindverslag

START LENTIZ B-FIT

In november 2016 is het tweejarig project 'Lentiz B-Fit' van start gegaan, een project voor de leerlingen van het Lentiz VMBO in Maassluis, met in totaal 220 leerlingen. Toenemend overwicht en obesitas vormden de aanleiding om een stimulerend aanbod voor leerlingen te creëren gericht op een gezonde leefstijl.

VOORBEREIDING

Tijdens de voorbereiding van het project is uitgebreid met de jongeren besproken hoe zij het huidige sporten/bewegen/ gezonde voeding ervaren. De Lentiz jongeren vonden dat er te weinig leuke activiteiten tijdens de pauzes en na schooltijd zijn. Ze hebben ook behoefte aan meer kennis over gezonde voeding. De leerlingen hebben aangegeven welke sport- en beweegactiviteiten ze interessant vinden: judo en vechtsport en streetsoccer. En daar zijn we gedurende 2 jaar mee aan de slag gegaan.

SAMENWERKENDE PARTNERS

Er is een samenwerkingsverband opgezet, bestaande uit: de Lentiz VMBO Maassluis, Voetbalclub Excelsior, Mahorokan Sports Club, Welzijn E25, Bureau De Laat.
De gemeente Maassluis en de Gelderse Sportfederatie waren nauw betrokken bij de voorbereiding van dit project.

SPORTACTIVITEITEN

De volgende activiteiten hebben gedurende 2 jaren plaats gevonden. Gestart is met een grote KICK Off aan het begin van het project, waarin alle projectonderdelen aan bod kwamen.

De reeds bestaande wekelijkse pauzesport in een kleine pauze, is op verzoek van de leerlingen uitgebreid naar een dagelijks pauzesport tijdens de grote middagpauze.

De leerlingen hebben als wekelijkse nieuwe activiteiten, gekozen voor streetsoccer, judo en vechtsport.Judo en vechtsport bij Mahorocan Sports en streetsoccer eerst bij Excelsior Maassluis en vervolgens bij Welzijn E25.
Ieder kwartaal vond er een Toernooi of een Street Evenement plaats georganiseerd vanuit de betrokken sporten. Alle leerlingen namen hier aan deel.

GEZONDE VOEDING

Binnen het thema 'gezonde voeding' is tijdens de KICK Off de Engelse FEEL-GOOD-FOOD-BUS gepresenteerd aan de leerlingen en de samenwerkende partners.

Er is met de leerlingen aan een lessenpakket gewerkt, om de kennis over gezonde voeding te vergroten, aangevuld met een bezoek aan een boerderij. Met als afsluiting op het einde van het tweede en tevens laatste jaar de wedstrijd 'Wie maakt het gezondste en lekkerste 'Tussendoortje'.
Een aantal ouders en andere belangstellenden waren er ter aanmoediging van de deelnemers. De winnaars kregen ieder een kookset, waar ze erg blij mee waren.

Resultaten Lentiz B-Fit
We zijn gestart met een geweldige Kick Off, waarin alle onderdelen van B-Fit werden geïntroduceerd en een fittest werd uitgevoerd. Daarna volgden de wekelijkse vaste projecten zoals pauzesport, streetsoccer en vechtsport. Ieder kwartaal vonden er Wijkevents plaats op het gebied van sport en gezonde voeding, zoals koken met vluchtelingen en een Cruijff Court Toernooi. Als afsluiting van het eerste B-Fit jaar was er een lunchwedstrijd ‘’wie maakt de lekkerste en gezondste lunch?”

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005339
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W.H.A. de Laat
Verantwoordelijke organisatie:
Welzijn E25