Mobiele menu

Leren in dialoog: Uitbreiding en verduurzaming leernetwerk

Doel

In het kader van de veranderende rol van de zorgprofessional in de thuiszorg wilden Zuyd Hogeschool en haar partners graag een vervolg geven aan de in 2015 gestarte leernetwerken thuiszorg met uitbreiding van mbo-zorgverleners en mbo-docenten/studenten.

Werkwijze

Aan de hand van uit de dagelijkse praktijk gegenereerde leervragen werden producten ontwikkeld rond de thema’s multidisciplinaire samenwerking en het coachen van (nieuwe) collega’s, die bruikbaar zijn tijdens het dagelijks werk van de professional.

Samenwerking

Om het verloop van het leernetwerk in goede banen te leiden is een projectgroep ingericht, waarvan vertegenwoordigers van de volgende organisaties deel uit maakten: Zuyd Hogeschool, ROC Leeuwenborgh en Arcus College, Envida zorggroep, Cicero zorggroep en Huis voor de Zorg.

Resultaten

Er werd hierbij ook gebruik gemaakt van producten die door eerdere netwerken zijn gemaakt. Resultaten zijn gepresenteerd op een afsluitend symposium en gebundeld in een digitale toolbox .

Producten

Titel: Leerstijlen waaier
Auteur: Pieter Eijgenraam, Wim Janssen
Titel: Needstree
Auteur: Simone Arkesteijn, Ann van Pol
Titel: Zorgpaspoort
Auteur: Pieter Eijgenraam, Wim Janssen
Titel: Professio
Auteur: Wim Janssen, Simone Arkesteijn
Titel: One team, One spirit
Auteur: Wim Janssen, Ann van Pol
Titel: De Zelfmanagement test
Auteur: Simone Arkesteijn, Ann van Pol
Link: https://getkahoot.com

Verslagen


Eindverslag

Zuyd Hogeschool heeft in samenwerking met twee thuiszorgorganisaties (Cicero en Envida), Stichting Huis voor de Zorg en twee mbo instellingen (ROC Leeuwenborgh en ROC Arcus college) het project ‘Zichtbare Schakel: Uitbreiding Leernetwerken hbo-v en wijkverpleegkundigen met mbo’ uitgevoerd. In deze leernetwerken hebben (wijk)verpleegkundigen, docenten, studenten en clientvertegenwoordigers van, met en over elkaar geleerd. Het hoofddoel van dit project is een duurzaam leernetwerk in te richten waarin alle partijen samen leren. Als thema’s zijn gekozen: ‘Coachen van nieuwe collega’s en studenten’ en ‘Interdisciplinaire samenwerking’. De deelnemers hebben leervragen geformuleerd en vervolgens de benodigde kennis verzameld om deze vragen te kunnen beantwoorden. Soms is hierbij de hulp van externe deskundigen ingeroepen.Dit leerproces heeft geleid tot een aantal in de zorg- en onderwijspraktijk te gebruiken producten. Deze producten zijn met een groep belangstellenden gedeeld tijdens een symposium. De opbrengsten van de leernetwerken verschijnen op websites of zijn verkrijgbaar als app.

Kenmerken

Projectnummer:
206120013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P. Eijgenraam
Verantwoordelijke organisatie:
Zuyd Hogeschool
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.