Mobiele menu

Leren van casussen; een Fries leernetwerk gericht op het verbeteren van de ondersteuning aan mensen die verward gedrag vertonen

Uit onderzoek naar personen met verward of onbegrepen gedrag blijkt dat de samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de zorg voor deze personen beter kan. In februari 2020 start in Friesland een tweejarig project om daar verbetering in te brengen.

Doel

Het doel van het project is om een netwerk van professionals op te zetten die samen gaan leren van actuele praktijkcasussen. Op deze manier werken ze op een duurzame wijze aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor de doelgroep. Het leernetwerk bestaat uit professionals vanuit de domeinen zorg, welzijn en veiligheid in Friesland.

Werkwijze

Het leernetwerk komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar. Gedurende een periode van 2 jaar zullen 12 bijeenkomsten worden georganiseerd waaraan een vaste deelnemersgroep van circa 16 personen deelneemt en een flexibele schil van deelnemers die leervragen over specifieke onderwerpen hebben.

Samenwerkingspartners

  • NHL Stenden
  • ROSANA
  • Sociaal Domein Fryslân
  • GGZ Friesland
  • VNN
  • ZIENN
  • MEE
  • Politie Fryslân
  • Wijk- en gebiedsteams
  • Ervaringsdeskundigen

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Uit onderzoek naar personen met verward gedrag blijkt dat de samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de doelgroep, en de samenwerking met de doelgroep zelf een deel van het probleem zijn. In samenwerking met de betrokken ketenpartners en gemeenten is daarom een interdisciplinair leernetwerk, bestaande uit 2 kleinere sub-leernetwerken in 2 gemeenten, tot stand gekomen. De doelstelling:
Het domein overstijgend opbouwen van duurzame relaties in zorg, welzijn en veiligheid, waarbij groei van vertrouwen in elkaars expertise ontstaat en mensen samen gaan leren. Op deze manier ontstaan er werkwijzen die de zorg en ondersteuning voor mensen die verward gedrag vertonen verbeteren.
Deze doelstelling is behaald. Binnen twee Friese gemeenten zijn interdisciplinaire leernetwerken opgericht en ontwikkeld. In deze leernetwerken is geïnvesteerd in de professionele samenwerking tussen verschillende domeinen en organisaties die allen betrokken zijn bij de doelgroep: inwoners met onbegrepen gedrag. Samenwerken vanuit principes van gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen.
De betrokken organisaties zijn dusdanig enthousiast over de aanpak en resultaten van het leernetwerk, dat geïnvesteerd wordt in de continuering en uitbreiding van het leernetwerk na afronding van de projectperiode.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638031020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T.C. Boonstra
Verantwoordelijke organisatie:
NHL Stenden University of Applied Science

Contactgegevens projectleider

E-mail: nynke.boonstra@nhl.nl
Telefoon: 06 24 87 93 75

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Friesland (regio Friesland).