Mobiele menu

Leren van herhaald beroep

Sommige jongeren worden meer dan één keer in de JeugdzorgPlus instelling geplaatst voor behandeling. In dit project wordt onderzocht of de hulpverlening voldoende passend is bij deze jongeren, waardoor zij en hun familie weer zelf verder zouden kunnen.

Met de uitkomsten van het onderzoek kan de hulpverlening verbeterd worden, door bijvoorbeeld beter bij de leerstijl en motivatie van de jongeren aan te sluiten. Daarnaast helpt dit onderzoek om ouders of andere opvoeders beter te ondersteunen en in te zetten om zo de jongeren te helpen zich positief te ontwikkelen.

In het onderzoek wordt de hulpverleningsgeschiedenis van jongeren die meerdere keren in een JeugdzorgPlus instelling zijn behandeld in kaart gebracht en worden jongeren, ouders en hulpverleners geïnterviewd. Na de interviews worden spiegelgesprekken georganiseerd, waarbij medewerkers en organisaties kennis en tips krijgen om de hulpverlening aan deze jongeren te verbeteren.

Verslagen


Eindverslag

Sommige jongeren worden meer dan één keer in de JeugdzorgPlus instelling geplaatst voor behandeling. In dit onderzoek is onderzocht of er redenen of patronen te herkennen zijn die volgens de jongeren en hun netwerk aangeven in welke mate het behandelaanbod al of niet responsief is voor jongeren die herhaald geplaatst worden in de JeugdzorgPlus. Hiertoe is in beeld gebracht om wie het gaat (kenmerken en hulpverleningsgeschiedenis) middels levenslijnen; de mate van responsiviteit volgens jongeren, ouders en hulpverleners; en wat geleerd kan worden van de ervaringen met herhaalde plaatsing. Dit is gedaan op basis van levensloopinterviews met jongeren, interviews met hulpverleners en ouders, dossieronderzoek en een focusgroep. De uitkomsten van het onderzoek kunnen gebruikt worden om de JeugdzorgPlus te verbeteren. Er worden aanbevelingen gedaan op het niveau van jeugdhulporganisaties; het niveau van de jeugdsector; en die om meer fundamentele veranderingen vragen.

Kenmerken

Projectnummer:
727024002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. C. Hanzon
Verantwoordelijke organisatie:
Expertisecentrum Jeugd samenwerking en ontwikkeling (JSO en JIP)