Mobiele menu

Leren in verbinding

Projectomschrijving

Het project 'Leren in verbinding' van zorginstelling Pameijer en ROC Zadkine in Rotterdam betreft het geven van gastlessen. Pameijer en ROC Zadkine ontwikkelen gastlessen die structureel onderdeel worden van het opleidingscurriculum. Professionals en ervaringsdeskundigen bekwamen zich in lesgeven en zullen de lessen uitvoeren. Studenten en docenten krijgen meer inzicht in de praktijk. Focus van de gastlessen ligt op ondersteuningsmethodieken zoals Oplossingsgericht werken en Herstel-ondersteunende Zorg. Gaandeweg het project is ruimte voor meer relevante thema’s. Met de gastlessen wordt een brug gebouwd tussen het onderwijs en de praktijk.

Pameijer helpt volwassenen en jeugdigen met psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking bij wonen, werken en opgroeien. Tweemaal per jaar start er bij Pameijer een leerwerktraject in samenwerking met ROC Zadkine. Studenten volgen de MZ-opleiding op MBO-4 niveau en werken bij Pameijer.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

ROC Zadkine en zorginstelling Stichting Pameijer werken samen om studenten op te leiden voor Persoonlijke Begeleider in de Gehandicapten zorg. Wij willen gezamenlijk het onderwijs meer praktijkgericht maken door ervaringsdeskundigen die in dienst zijn bij Pameijer gastlessen te laten verzorgen. Zij geven vanuit hun eigen ervaring betekenis aan de missie van Pameijer namelijk versterken van eigen kracht en omgaan met belemmeringen. met als uitgangspunten: talentontwikkeling, eigen regie, tijdelijkheid, in en met de samenleving. Dit bereid studenten beter voor op hun (toekomstige) werk en helpt de docent bij de ontwikkeling van het onderwijscurriculum. Tevens willen we snuffelstages verzorgen voor docenten zodat zij een goed beeld hebben hoe de thema's van de lessen passen binnen het werken bij een zorginstelling. Planning: na de voorbereidende fase (oktober 2020 tot februari 2021) waar thema's zoals herstelondersteunende zorg en oplossingsgericht werken worden geselecteerd. Worden de lessen uitgewerkt en uitgevoerd (februari 2020 tot januari 2021).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845004507
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Burik
Verantwoordelijke organisatie:
Pameijer