Mobiele menu

Leren zien wat werkt: Video Interventie Ouderenzorg (VIO) bij cliënten met dementie en ernstig probleemgedrag in verpleeghuizen.

Projectomschrijving

In de intramurale zorg voor mensen met dementie is er een groeiende groep cliënten met ernstig probleemgedrag. Veel naasten en zorgmedewerkers merken dat zij niet goed met dit gedrag om kunnen gaan en hebben behoefte aan een interventie om de communicatie en zorgrelatie met de cliënt te verbeteren. Zo’n interventie is Video Interventie Ouderenzorg (VIO). Hoewel VIO veel wordt ingezet bij ernstig probleemgedrag, ontbreekt wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit ervan.

Doel

Daarom wordt praktijkgericht en met behulp van het Realist Evaluation framework onderzocht, hoe en waarom VIO invloed heeft op de communicatie en zorgrelatie van de cliënt, naaste en zorgmedewerker. En in welke omstandigheden en bij welke specifieke casussen VIO ingezet kan worden.

Aanpak

Er worden een literatuurstudie en een kwalitatieve studie uitgevoerd om onderbouwde verwachtingen te formuleren over de werking van VIO. Daarna worden in een mixed-methods multiple case studie bij 25 casussen effecten van VIO onderzocht.

Samenwerkingspartners

De centrale uitvoering van het project is in handen van een projectgroep en een werkgroep die bestaan uit cliëntvertegenwoordigers, naasten, zorgmedewerkers en onderzoekers. Dit garandeert inbreng van de doelgroep in alle fasen van het project. 

(verwachte) resultaten

Met behulp van VIO bekijken en reflecteren zorgmedewerkers en naasten hun eigen gedrag en handelen op een positieve en veilige manier, onder begeleiding van een deskundige VIO-begeleider. Zij leren door te reflecteren op het effect van hun eigen handelen. Dat maakt dat zorgmedewerkers zich gedurende het project ontwikkelen, en deze vaardigheden kunnen gaan inzetten bij andere cliënten, waardoor de effecten geborgd worden.

Kenmerken

Projectnummer:
639003918
Looptijd: 86%
Looptijd: 86 %
2020
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Debby Gerritsen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum