Mobiele menu

Lerend transformeren: (door)ontwikkelen, toetsen en delen van ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken

Projectomschrijving

Doel van het project was professionals en hun organisaties in het jeugddomein te ondersteunen in
het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie (het ‘Nieuwe Werken’).

Actieonderzoek

In 21 organisaties representatief voor de zorg voor jeugd is binnen 15 actieonderzoeken nieuw
ondersteuningsaanbod ontwikkeld of bestaand aanbod doorontwikkeld. Omdat het Nieuwe Werken nodig is om te werken volgens de transformatiedoelen, zijn de actieonderzoeken gegroepeerd op transformatiedoel. De transformatiedoelen zijn geleid door afgevaardigden van Academische Werkplaatsen Jeugd.

E-magazine

Resultaten van dit project zijn gedeeld tijdens een slotsymposium en gebundeld in een e-magazine, zodat de gehele jeugdsector kan profiteren.

Producten

Titel: Themabijeenkomst Kom in actieonderzoek!
Auteur: Martha van Biene, Ella Tacq en Renske van Bemmel
Link: https://insideout.nl/nieuws/themabijeenkomst_kom_in_actieonderzoek
Titel: Kom in actieonderzoek!
Auteur: Academische Werkplaats SAMEN en Gezin aan zet
Link: https://www.awsamen.nl/25-10-18-i-symposium-kom-in-actieonderzoek/
Titel: Transformeren kun je leren
Auteur: Leanthe van Harten en Fieke Pannebakker
Link: https://www.tno.nl/transformerenkunjeleren
Titel: Leren transformeren: evidence based practice maar dan echt?
Auteur: Ellis ter Beek en Marjolein Brouwer
Link: http://awrj.nl/activiteiten/congres-levensloop-en-intergenerationele-overdracht/
Titel: Op weg naar de transformatiedoelen
Auteur: Leanthe van Harten, Fieke Pannebakker en Ellis ter Beek
Link: https://www.zorgwelzijn.nl/congressen/jeugdzorg/
Titel: Actieonderzoek: hip, hype of hoogst noodzakelijk?
Auteur: Bettine Pluut, Fieke Pannebakker (TNO) en Els Evenboer (UMCG)
Link: https://www.jeugdinonderzoek.nl/ronde-3-2019
Titel: De transformatiedoelen volgens jongeren en ouders
Auteur: Stichting Alexander
Link: https://youtu.be/uTHrpYB2ic8
Titel: Actieonderzoek als leidraad om te transformeren? Een voorbeeld uit de praktijk
Auteur: Chris Kuiper · Ellis ter Beek · Fieke Pannebakker · Leanthe van Harten
Magazine: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Titel: Lerend transformeren
Auteur: Leanthe van Harten en Fieke Pannebakker
Link: http://lerendtransformeren.nl

Verslagen


Eindverslag

Doel van het project was professionals en hun organisaties in het jeugddomein te ondersteunen in het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie (het ‘Nieuwe Werken’). In 21 organisaties representatief voor de zorg voor jeugd is binnen 15 actieonderzoeken nieuw ondersteuningsaanbod ontwikkeld of bestaand aanbod doorontwikkeld. Omdat het Nieuwe Werken nodig is om te werken volgens de transformatiedoelen, zijn de actieonderzoeken gegroepeerd op transformatiedoel. De transformatiedoelen zijn geleid door afgevaardigden van Academische Werkplaatsen Jeugd. Resultaten van dit project zijn gedeeld tijdens een slotsymposium en gebundeld in een e-magazine, zodat de gehele jeugdsector kan profiteren.

Doel van het project is professionals en hun organisaties in het jeugddomein te ondersteunen in het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie (het ‘Nieuwe Werken’). Ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken, zoals coaching en intervisie, wordt in het project (door)ontwikkeld, getoetst en overdraagbaar gemaakt, zodat de gehele jeugdsector kan profiteren. In 21 organisaties representatief voor de zorg voor jeugd wordt binnen 15 actieonderzoeken nieuw ondersteuningsaanbod ontwikkeld of bestaand aanbod doorontwikkeld. Omdat het Nieuwe Werken nodig is om de transformatiedoelen te behalen, groeperen de actieonderzoeken zich op transformatiedoel. De transformatiedoelen worden geleid door afgevaardigden van vijf Academische Werkplaatsen Jeugd. De betrokken brancheverenigingen en kennisinstituten maken deze kennis toegankelijk voor alle professionals betrokken bij de zorg voor jeugd.

Samenvatting van de aanvraag

Het doel van het onderhavig project is professionals en hun organisaties in het jeugddomein te ondersteunen in het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie (het ‘Nieuwe Werken’). Ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken, zoals coaching en intervisie, wordt in het project (door)ontwikkeld, getoetst en overdraagbaar gemaakt, zodat de gehele jeugdsector kan profiteren van de kennis. Het gaat om ondersteuningsaanbod op niveau van zowel uitvoering als management en beleid. De onderzoeksbenadering die in het project gebruikt wordt, betreft actieonderzoek. Actieonderzoek is bij uitstek geschikt, omdat de onderzochte werkelijkheid direct wordt veranderd. Dat betekent ook dat actieonderzoek gericht is op het verkrijgen van prescriptieve of normatieve kennis: kennis die aanwijzingen geeft over hoe te handelen. In vijftien organisaties representatief voor de zorg voor jeugd wordt met actieonderzoek nieuw ondersteuningsaanbod ontwikkeld of bestaand aanbod doorontwikkeld. Omdat het Nieuwe Werken nodig is om de transformatiedoelen te behalen, groeperen de actieonderzoeken zich op transformatiedoel. De transformatiedoelen worden geleid door afgevaardigden van vijf Academische Werkplaatsen Jeugd. In elke praktijkorganisatie wordt een actieonderzoeksgroep opgezet met daarin een actieonderzoeker, lijnverantwoordelijke en cliënt. Deze groepen worden begeleid door de deel-werkpakketleiders vanuit de Academische Werkplaatsen, TNO en andere relevante experts. Alle actieonderzoeksgroepen vormen een leergemeenschap en komen regelmatig samen in leerwerksessies en masterclasses. Het project heeft een looptijd van 30 maanden en kent 4 werkpakketten: Werkpakket 1. Projectcoördinatie (maand 1 t/m 30) Werkpakket 2. Disseminatie (maand 1 t/m 30) Werkpakket 3: Ondersteuningsaanbod voor het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie (maand 5 t/m 24) Werkpakket 4: Slotsymposium en inspiratiedocument (maand 24 t/m 30) Het project heeft de volgende deliverables: 1. Showcase van ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken in de zorg voor jeugd. 2. Inspiratiedocument omtrent: (a) de uitgevoerde actieonderzoeken, inclusief in het project (door)ontwikkelde ondersteuningsaanbod en de uitkomsten op niveau van werkzaamheid en cliënttevredenheid; en (b) de geleerde lessen op het gebied van ondersteuningsaanbod per transformatiedoel. 3. Implementatieadvies met de aandachtspunten en de do’s en don’ts over implementatie van ondersteuningsaanbod. 4. Concept (peerreviewed) artikel. 5. Slotsymposium toegankelijk voor alle partners in het project en voor alle overige belangstellenden (praktijkprofessionals, beleidsmakers, bestuurders, onderzoekers). De kwaliteit van het project wordt naast de projectgroep bewaakt door een expertgroep en een cliëntengroep van jeugdigen en ouders. Een disseminatiegroep draagt zorg voor de verspreiding van de leerlessen omtrent ondersteuningsaanbod voor het Nieuwe Werken, de implementatie en het uitvoeren van actieonderzoek. Deze groep bestaat uit afgevaardigden van branche- en beroepsverenigingen en kenniscentra. Het Nederlands Jeugdinstituut staat als werkpakketleider aan het hoofd van deze groep. De disseminatiegroep zal ook een implementatieadvies schrijven voor het borgen van de leerlessen na het afronden van het project. Het project wordt afgesloten met een landelijk slotsymposium.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729400001
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F.D. Pannebakker
Verantwoordelijke organisatie:
TNO