Mobiele menu

Less Is More: Optimized pharmacotherapy with improved coNtinuity of CarE in hospitaLized oLder peOple (LIMONCELLO)

Het is bekend dat veel opnames van ouderen in het ziekenhuis het gevolg zijn van fouten bij het voorschrijven van lange lijsten medicatie door meerdere artsen. In het Limoncello (Less Is More: Optimized pharmacotherapy with improved coNtinuity of CarE in hospitaLized oLder peOple) project werken de 8 UMC’s samen met 8 grotere niet-academische ziekenhuizen. We zoeken uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen die vanwege bijwerkingen van medicatie opgenomen worden in het ziekenhuis beter begeleid kunnen worden. In dit project zal een team bestaande uit een arts en apotheker bij hoog risicopatiënten in nauw overleg met de patiënt en eventuele mantelzorger de ontslagmedicatie gaan optimaliseren en coördineren. Daarbij wordt contact gezocht met de huisarts, de openbare apotheker en alle behandelaren. Doel is dat deze patiënten daarna minder vaak opgenomen worden, de kwaliteit van leven van de patiënten beter wordt en er wordt gekeken of patiënten minder medicatie nodig hebben.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Kenmerken

Projectnummer:
10330032010002
Looptijd: 52%
Looptijd: 52 %
2022
2026
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. van Agtmael
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum