Mobiele menu

Let's get fit-mates!

Projectomschrijving

‘Let’s get fit-mates!’ is een begeleidingsproject waarbij sportparticipatie op maat centraal staat voor zowel autochtone als allochtone jongeren van 12 tot 18 jaar met overgewicht of obesitas in Terborg, Etten, Gaanderen en Silvolde. Sport- en gezondheidscentrum Physique en Voetbalvereniging Terborg slaan de handen ineen om dit sportaanbod te verzorgen. Zij werken nauw samen met een kinderpsycholoog/orthopedagoog, een kinderfysiotherapeut en een diëtiste om zo een multidisciplinair- en gezinsgericht ketenaanbod aan te kunnen reiken. Ook worden huisartsen, GGD, gemeente en voortgezet onderwijs actief betrokken. De werving van jongeren wordt gecoördineerd door welzijnsorganisatie Elan, expertisecentrum op dit gebied. Door de jongeren te laten toewerken naar zelfstandigheid binnen een veilige omgeving en hen een keuze te laten maken uit het diverse sportaanbod, kan de borging meer succesvol verlopen. De buurtsportcoaches die door de gemeente worden ingezet zullen die borging ondersteunen.

Verslagen


Eindverslag

Het project 'Let's get fit-mates!'vindt plaats in de plaatsen Terborg, Etten, Gaanderen en Silvolde en is gericht op het opzetten en borgen van de begeleiding van jongeren (12-18 jaar) met overgewicht en obesitas en hun ouders/omgeving richting een gezonde leefstijl en sportbeoefening. Het project is met de eerste groep gestart in februari 2014. De start verliep vertraagd in verband met onduidelijkheden bij de interventie-eigenaar van één van de bouwstenen, welke onderdeel was van dit project. Helaas heeft er mede hierdoor één groep minder gedraaid dan vooraf verwacht. Desondanks hebben drie groepen jongeren en hun ouders het programma gevolgd.Met plezier hebben de betrokken zorg- en sportaanbieders, met het groter groeiende netwerk (waaronder belangrijke partner de moskee) en samenwerkingspartners in de regio, het project Let’s Get fit-mates! de afgelopen twee jaar begeleid. In samenwerking met de gemeente is een buurtsportcoach aangenomen die voor een aantal uren per week inzetbaar is voor het project. Er bestond nog geen zorg- en sportaanbod voor deze doelgroep in de regio, nu is dit er wel. Het project was een leerweg waarin naar de meest optimale begeleiding van jongeren met overgewicht en obesitas in de leeftijd van 12- 18 jaar werd gezocht. Het is een mooie verdienste dat recent besloten is om voor deze doelgroep (met uitbreiding naar alle leeftijden in samenwerking met andere instanties) samen met Vitaal op Weg, de GGD, Kruiswerk Achterhoek en gemeente de keten preventie-interventie-sportaanbod te kunnen gaan invullen in de toekomst; de inhoudelijke borging van het project als kers op de taart. Het financieel borgen van het project blijkt bij meerdere projecten (op individueel niveau) een grote klus, zo ook bij ons. De mogelijkheden hiervoor worden nog volop onderzocht en zijn eveneens van essentieel belang.

Het project 'Let's get fit-mates!' is met de eerste groep gestart in februari 2014. De start verliep vertraagd in verband met onduidelijkheden bij de interventie-eigenaar van één van de bouwstenen, welke onderdeel was van dit project. Omdat er vanuit ZonMw geen mogelijkheid is het project langer door te laten lopen, zullen er meerdere jongeren bereikt moeten worden in kortere tijd om aan het eind van de periode te kunnen voldoen aan het gestelde aantal jongeren in de subsidie-aanvraag. Het is nog onduidelijk of er voldoende jongeren geworven kunnen worden in dit tijdsbestek. Inmiddels zijn de resultaten van de eerste groep bekend en is de tweede groep volop bezig. De samenwerking tussen verschillende partners en instellingen, en in het bijzonder de samenwerking met de moskee, verloopt voorspoedig en breidt zich steeds meer uit. Deze samenwerking heeft er mede voor gezorgd dat de eerste groep volledig bestond uit allochtone meisjes, een onderdeel van onze doelgroep. Het project is een constant verbeterproces om de samenwerking, communicatie en kwaliteit van het programma te optimaliseren. Deze uitdagingen voeren we met veel plezier uit om te streven naar het bestendigen van het zorg- en sportaanbod voor de doelgroep in de regio, ook na de subsidieperiode.

Samenvatting van de aanvraag

In vergeljking met de ons bekende landelijke cijfers, lijkt er binnen de gemeente Oude IJsselstreek sprake te zijn van een hoger percentage jongeren met overgewicht en obesitas (respectievelijk 13%&18%). Groot gedeelte van de jongeren binnen deze regio voldoet niet aan de gestelde normen voor beweeg- en eetgedrag. Momenteel is er bij zowel gemeente als projectgroep geen passend en gespecificeerd sportaanbod bekend voor deze jongeren maar ligt de vraag dit te ontwikkelen er onder andere vanuit de Moskee Mimar Sinon in Terborg.Graag slaan Physique en Voetbalvereniging Terborg de handen ineen om dit passend sportaanbod te gaan verzorgen. Gezien het gegeven dat genetische, biologische, psychosociale en omgevingsfactoren een rol blijken te spelen bij overgewicht en obesitas, lijkt een multidisciplinaire gezinsgerichte aanpak noodzakelijk om eerst oorzaken te achterhalen en deze aan te pakken. Om deze reden zijn kinderpsycholoog/orthopedagoog, kinderfysiotherapeut en diëtist betrokken bij dit project. De projectgroep zet alle 3 de bouwstenen in om zo een compleet ketenaanbod aan te kunnen reiken richting de doelgroep(gebaseerd op‘Weet en beweeg’&‘Club2move’). De werving van jongeren wordt gecoördineerd door welzijnsorganisatie Elan, expertisecentrum op dit gebied. Daarnaast zullen huisartsen, GGD, gemeente en voortgezet onderwijs actief betrokken zijn.Door de jongere te laten toewerken naar zelfstandigheid en een keuze te laten maken uit het diverse sportaanbod, is de projectgroep van mening dat de borging meer succesvol zal verlopen. De projectgroep hoopt een blijvend, geborgd, omvangrijk en gekwalificeerd sportaanbod binnen ketenzorg te kunnen aanbieden in de gemeente Oude IJsselstreek voor jongeren (leeftijd 12 tot 18 jaar) met overgewicht en obesitas waardoor zij langdurig blijven participeren binnen een sport naar keuze. Om kennisoverdracht te bevorderen wordt een handleiding geschreven n.a.v. de resultaten voor overige geinteresseerde instellingen en gemeenten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524002511
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Brienne
Verantwoordelijke organisatie:
Sport- en Gezondheidscentrum Physique