Mobiele menu

Leven vol kruispunten. Een onderzoek naar kritische kruispunten in het leven van jongeren met een LVB en de resultaten van een methodiek om hen proactief te ondersteunen.

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen in verschillende levensfasen tegen (soms ingewikkelde) levensvragen aan. Dit project van MEE Ijsseloevers, Windesheim Flevoland, jongeren met een LVB en de gemeenten Noordoostpolder en Almere, levert meer inzicht op in deze levensvragen. Er worden 20 interviews afgenomen met jongeren met een LVB en 2 focusgroepen met ouders en professionals. Hiermee wordt een preventieve ondersteuningsmethodiek voor jongeren met een LVB ontwikkeld: Levenscoaching. Ook biedt dit onderzoek aanknopingspunten voor gemeenten en zorgverleners voor het zo goed mogelijk inrichten van zorg en ondersteuning voor deze jongeren. Voor de jongeren levert dit project een beter ondersteuningsaanbod op binnen de Flevolandse context. De levenscoachingsmethodiek wordt onderzocht en onderbouwd en beschikbaar gesteld. Door dit onderzoek in de gemeenten Noordoostpolder en Almere uit te voeren kunnen cultuurspecifieke en generieke elementen van deze methodiek benoemd worden.

Kortdurend praktijkgericht onderzoek bij gemeenten

Dit project is onderdeel van een serie kortdurende onderzoeken voor gemeenten, binnen het programma Gewoon Bijzonder. Hier vindt u een overzicht van alle projecten in deze serie.

Verslagen


Eindverslag

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen in verschillende levensfasen tegen belangrijke levensvragen aan. Deze zijn in aanleg niet heel anders dan die van mensen zonder een beperking maar door het hebben van een beperking is het vaak complexer en ingewikkelder om met deze levensvragen om te gaan. MEE heeft hiervoor de methodiek levenscoach ontwikkeld. De levenscoach wordt niet alleen ingeschakeld op het moment dat er een specifieke hulpvraag is, maar is voor langere tijd betrokken en ondersteunt de cliënt proactief. Uit dit onderzoek blijkt dat cliënten en professionals tevreden zijn over het inzetten van een levenscoach met als belangrijkste voordeel dat de drempel om hulp in te roepen wordt verlaagd en daardoor eerder hulp geboden kan worden. Het onderzoek heeft verschillende aanbevelingen opgeleverd voor het door ontwikkelen van de methodiek levenscoach, m.b.t. werkzaamheden levenscoach, de te stellen kaders en hoe dit goed binnen organisaties te implementeren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845006009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Donkervoort
Verantwoordelijke organisatie:
Christelijke Hogeschool Windesheim Flevoland