Mobiele menu

Levothyroxine for euthyroid women with recurrent miscarriage and positive TPO antibodies: a randomized controlled trial (T4LIFE-trial)

Vrouwen met schildklier auto-immuniteit (aanwezigheid van TPO-antistoffen) hebben een grotere kans op herhaalde miskramen, ook al werkt de schildklier normaal (normale TSH-waarde). Het is onduidelijk of toediening van schildklierhormoon voorafgaand aan, en gedurende de zwangerschap, de kans op een levendgeboren kind vergroot.

Onderzoek

In dit onderzoek is behandeling met schildklierhormoon vergeleken met een placebo. Vrouwen met twee of meer miskramen en schildklier auto-immuniteit kregen bij een zwangerschapswens door loting een behandeling met schildklierhormoon of met placebotabletten. De belangrijkste uitkomst was een levendgeboren kind na 24 weken zwangerschapsduur.

Resultaten

187 vrouwen namen deel aan de studie in ziekenhuizen in Nederland, België en Kopenhagen (94 in de schildklierhormoongroep en 93 in de placebogroep).
Het aantal levendgeborenen in de schildklierhormoongroep was 50% (47/94), in de placebogroep 48% (45/93). Dit betekent dat er geen verschil was in het aantal levendgeborenen tussen beide groepen. Ook het aantal miskramen verschilde niet tussen beide groepen. Er werden geen ernstige/belangrijke bijwerkingen van schildklierhormoon waargenomen.

Conclusie

Toediening van schildklierhormoon voorafgaand aan de zwangerschap geeft geen verbetering van de kans op een levendgeboren kind bij vrouwen met herhaalde miskramen en schildklier auto-immuniteit.
 

Samenvatting bij start

Ongeveer 2-3% van de vrouwen heeft herhaalde miskraam. Hier spreken we van als een vrouw twee of meer miskramen heeft gehad. Een van de oorzaken is schildklier auto-immuniteit. Dit betekent dat er antistoffen zijn tegen de schildklier, namelijk TPO antistoffen. De schildklierfunctie zelf is normaal. Schildklier autoimmuniteit geeft een 2-3 keer verhoogde kans op een miskraam, maar geeft ook een risico op vroeggeboorte.

Onderzoek

Het is onduidelijk of de toediening van het schildklierhormoontabletten de kans op een miskraam verlaagt. Op dit moment wordt het schildklierhormoon niet standaard als behandeling gegeven, omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor een verlaging van de kans op een miskraam. In het belang van vrouwen met herhaalde miskraam en schildklier autoimmuniteit zal worden onderzocht of toediening van levothyroxine, het schildklierhormoon, zinvol of overbodig is, en of het eventueel risico’s met zich meebrengt. 240 vrouwen zullen mee gaan doen.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

In de media

Producten

Titel: Effect of levothyroxine on live birth rate in euthyroid women with recurrent miscarriage and TPO antibodies (T4-LIFE study)
Auteur: R. Vissenberg,M.M. van Dijk, E. Fliers, J.A.M. van der Post, M. van Wely, K.W.M. Bloemenkamp, A. Hoek, W.K. Kuchenbecker, H.R. Verhoeve, H.C.J. Scheepers, S. Rombout-de Weerd, C. Koks, J.J. Zwart, F. Broekmans, W. Verpoest, O.B. Christiansen, M. Post, D.N.M. Papatsonis, M.F.G. Verberg, J. Sikkema, B.W. Mol, P.H. Bisschop, M. Goddijn
Magazine: Contemporary Clinical Trials
Titel: Levothyroxine in euthyroid thyroid peroxidase antibody positive women with recurrent pregnancy loss (T4LIFE trial): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial
Auteur: Myrthe M van Dijk, Rosa Vissenberg, Eric Fliers, Joris A M van der Post, Marie-Louise P van der Hoorn, Sabina de Weerd, Walter K Kuchenbecker, Annemieke Hoek, J Marko Sikkema, Harold R Verhoeve, Kimiko A Broeze, Corry H de Koning, Willem Verpoest, Ole B Christiansen, Carolien Koks, Jan P de Bruin, Dimitri N M Papatsonis, Helen Torrance, Madelon van Wely, Peter H Bisschop, Mariëtte Goddijn
Magazine: Lancet Diabetes & Endocrinology

Kenmerken

Projectnummer:
836011012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. Goddijn
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC