Mobiele menu

Lichamelijke effecten van drugs

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In Nederland wordt, naast alcohol en tabak, een grote verscheidenheid aan andere drugs gebruikt. De verslavingspotentie en schadelijkheid van deze middelen lopen sterk uiteen. Naast de schadelijkheid voor het individu (de gebruiker) heeft het gebruik van drugs ook gevolgen voor de maatschappij. Dit projectvoorstel adresseert de lichamelijke (somatische) gevolgen van het gebruik van en de verslaving aan drugs voor de gebruiker en de maatschappij. De primaire doelstellingen van het project zijn (1) een overzicht te geven van de somatische effecten van de 19 in Nederland meest gebruikte drugs en (2) te adviseren over toekomstig onderzoek naar de meest relevante kennishiaten en de prioritering daarvan. De secundaire doelen zijn om voor zowel de gebruiker als de maatschappij ‘high’ en ‘low’ risk aandoeningen als gevolg van druggebruik te onderscheiden, waarbij aandacht geschonken wordt aan de maatschappelijke- en behandel-kosten, combinaties van drugs (polydruggebruik) en de leeftijd waarop de aandoening begint op te treden. Daarnaast zal van de 19 drugs een rangorde worden opgesteld op basis van vier scores voor lichamelijke schade, zijnde de ernst van de aandoening (kwaliteit van leven), de kans op de aandoening (prevalentie van de aandoening) bij normaal en overmatig gebruik en de kosten (zorg- en maatschappelijke kosten) tengevolge van de aandoening. De doelen worden bereikt via een literatuuronderzoek, beschrijving (integratie) van het getraceerde materiaal en de eindbeoordeling van de in het overzicht geduide kennishiaten en drugsprofielen door een groep van 16 deskundigen. Trefwoorden: drugs, risicoschatting, relatief risico, somatische effecten, chronische ziekten, gebruikprofiel, polydrug gebruik.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160504
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2011
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.G.C. van Amsterdam
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC- locatie AMC