Mobiele menu

Lifestyle and excess mortality during the COVID-19 pandemic

Tijdens de COVID-19 pandemie is er in Nederland sprake van oversterfte. Het is onduidelijk wat de oorzaak is. Dit onderzoek richt zich op de invloed van leefstijl op de kans dat een persoon overlijdt tijdens de pandemie. Twee mogelijke doodsoorzaken staan centraal: overlijden door een COVID-19-infectie en overlijden door een verslechterende leefstijl tijdens de pandemie. We berekenen de kans om te overlijden door beide oorzaken. Zo bepalen we het effect van leefstijlfactoren op de sterftekans en oversterfte voor en tijdens de pandemie. Onze resultaten kunnen direct worden gebruikt om de oorzaken en gevolgen van oversterfte in Nederland te te begrijpen. In de toekomst kunnen ze worden gebruikt om de effecten van nieuwe mutaties van het COVID-19-virus te onderzoeken of om de effecten van leefstijlbeleid op gezondheid in meer algemene zin te evalueren.

Kenmerken

Projectnummer:
10430252210005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. W Vermeulen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Economisch onderzoek