Mobiele menu

Lithium, alleen verantwoord met zorgvuldige controle.

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In Nederland gebruiken ruim 30.000 mensen het medicijn lithium. Lithium is vaak zeer effectief in de behandeling van de bipolaire stoornis. Onzorgvuldig gebruik van lithium kan echter leiden tot vergiftigingsverschijnselen en complicaties op de langere termijn. Niet alle lithiumgebruikers en voorschrijvers hebben voldoende kennis over verantwoord gebruik van lithium.

Resultaten

In dit project is een voorlichtingsplatform: www.allesoverlithium.nl ontwikkeld en de mogelijkheid ingebouwd direct vragen te stellen of zorgen te uiten aan een deskundigenpanel. Dat panel bestaat uit lithiumgebruikers, een psychiater, een internist-nefroloog en apotheker-klinisch farmacoloog. Naar de website wordt inmiddels verwezen via verschillende erkende media.
Afgaand op het aantal bezoekers aan het platform en het aantal en de aard van de gestelde vragen, kan worden geconcludeerd dat er grote behoefte is aan laagdrempelige informatie over lithium. Aangenomen wordt dat op deze wijze complicaties kunnen worden voorkomen.

Samenvatting bij start

Het medicijn lithium werkt vaak uitstekend bij mensen met een bipolaire stoornis. In Nederland gebruiken meer dan 30.000 patiënten dit medicijn. Risico's
Het gebruik van lithium brengt ook risico’s met zich mee. Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot vergiftigingsverschijnselen. Daarnaast kunnen complicaties optreden bij langdurig lithiumgebruik. Dit betreft vooral schade aan de nieren. Kennis
Niet alle lithiumgebruikers hebben voldoende kennis over verantwoord gebruik van lithium. Dit is van belang omdat de juiste controles veel problemen kunnen voorkomen. Doelgroep
De kennis van lithium beschikbaar stellen aan vooral de lithiumgebruiker zelf. Werkwijze
De onderzoekers stellen voorlichtingsmateriaal beschikbaar. De onderzoekers geven patiënten de mogelijkheid zelf hun lithiumwaarden en de nierfunctie bij te houden. Ook kunnen zij online vragen stellen aan een panel van deskundigen, bestaande uit psychiater, internist, farmacoloog en een lithiumgebruiker.
Daarnaast bieden de onderzoekers de huisarts ondersteuning.

Producten

Titel: link op www.vmdb.nl (patiëntenvereniging)
Auteur: R. Hoekstra
Link: http://www.vmdb.nl/
Titel: link op www.thuisarts.nl
Auteur: R. Hoekstra
Link: https://www.thuisarts.nl/bipolaire-stoornis/ik-heb-bipolaire-stoornis
Titel: allesoverlithium
Auteur: Dr. R. Hoekstra
Link: http://www.allesoverlithium.nl
Titel: Lithium, alleen verantwoord met zorgvuldige controle.
Auteur: R. Hoekstra, A.M. van Alphen, T.M. Bosch.
Titel: Workshop: GGZ in de schijnwerpers.
Auteur: Dr. R. Hoekstra
Titel: Lithium. Nieuwe ontwikkelingen rond een oud medicijn.
Auteur: Dr. R. Hoekstra
Titel: ‘Is er een dokter in de zaal’.
Auteur: Dr. R. Hoekstra
Titel: Dilemma’s bij de farmacotherapie van bipolaire stoornissen.
Auteur: Dr. R. Hoekstra
Titel: Lithium nephropathy: a long-term complication of lithium therapy.
Auteur: R. Hoekstra, A. Hercegovac, T.M. Bosch, A.M. van Alphen.
Titel: Lithium, alleen verantwoord met zorgvuldige controle.
Auteur: Dr. R. Hoekstra
Titel: Samen beslissen: waarom moeilijk doen als het SAMEN kan?
Auteur: E. Wiegant, M. Hageman, T. Teunis

Verslagen


Eindverslag

Lithium is vaak zeer effectief in de behandeling van de bipolaire stoornis. Onzorgvuldig gebruik van lithium kan echter leiden tot vergiftigingsverschijnselen en complicaties op de langere termijn. Niet alle lithiumgebruikers en voorschrijvers hebben voldoende kennis over verantwoord gebruik van lithium. Wij hebben een voorlichtingsplatform, www.allesoverlithium.nl, ontwikkeld en de mogelijkheid ingebouwd direct vragen te stellen of zorgen te uiten aan een deskundigenpanel. Dat panel bestaat uit lithiumgebruikers, psychiater, internist-nefroloog en apotheker-klinisch farmacoloog. Naar de website wordt inmiddels verwezen via verschillende erkende media.
Afgaand op het aantal bezoekers aan het platform en het aantal en de aard van de gestelde vragen, concluderen wij dat er grote behoefte is aan laagdrempelige informatie over lithium. Wij denken dat op deze wijze veel complicaties kunnen worden voorkomen.

Het medicijn lithium werkt vaak uitstekend bij mensen met een bipolaire stoornis. In Nederland gebruiken meer dan 30.000 patiënten dit medicijn.

Het gebruik van lithium brengt ook risico’s met zich mee. Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot vergiftigingsverschijnselen. Daarnaast kunnen complicaties optreden bij langdurig lithiumgebruik. Dit betreft vooral schade aan de nieren.

Niet alle lithiumgebruikers hebben voldoende kennis over verantwoord gebruik van lithium. Dit is van belang omdat de juiste controles veel problemen kunnen voorkomen.

Wij willen met dit project de kennis over lithium vergroten door deze gemakkelijk toegankelijk te maken vooral voor de lithiumgebruiker zelf.

Verder willen wij zowel lithiumgebruikers als huisartsen de mogelijkheid bieden om laagdrempelig vragen te stellen over het gebruik van lithium.

Samenvatting van de aanvraag

Lithium is the medication of choice in the longterm treatment of bipolar disorders. In the Netherlands it is used by over 30.000 persons. Because of the small therapeutic window, lithium intoxication is a considerable risk. Acute poisoning is potentially life-threatening. Chronic intoxication can lead to permanent damage. Especially chronic poisoning is not always accounted for due to using incorrect measurements and not recognizing symptoms of intoxication in time. Besides, the use of lithium can cause serious side effects. Regular controls on somatic adverse events and complications are necessary but are often neglected. In our highly specialized department we are time and time again confronted with the serious and, sadly enough, often avoidable consequences of incorrect monitoring of lithium. It is critical that lithium users theirselves have sufficient knowledge about responsible use of this complex medication. In the specialized treatment of bipolar disorder all aspects of the use of lithium are constantly talked over with patients. A substantial part of the lithium users however is not followed in specialized departments. General practitioners often are not fully aware of the risks and usually have too little patients using lithium to get enough experience for monitoring lithium in the right way. We want to minimize the risks of lithium, monitored by the primary care doctor, by making specific knowledge accessible. Our project consist of the active approach of lithium users via the family doctor and the pharmacist. Patients get access to e-learning material and an interactive website, with which they can get in contact with experts. The general practitioner gets easy access to consultation by a specialized team of lithiumexperts, with who also the results of lithium controls can be reviewed on a regular base.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836044006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R. Hoekstra
Verantwoordelijke organisatie:
Antes Groep