Mobiele menu

LIVELY LEGS: Ontwikkeling van een leefstijlprogramma voor ulcus cruris patienten.

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het project LIVELY LEGS beoogt de ontwikkeling van een leefstijlprogramma voor patiënten met een ulcus cruris ('open been'). Het ulcus cruris is een vaak chronische complicatie van perifeer vaatlijden en heeft omvangrijke negatieve gevolgen voor het dagelijks leven. Patiënten zijn vaak ouderen met een lage SES. De leefstijl van patiënten beïnvloedt het (herhaald) optreden van een ulcus cruris. Een samenhangend programma om deze leefstijl te beïnvloeden werd tot op heden echter nooit ontwikkeld. Het te ontwikkelen programma richt zich op het gunstig beïnvloeden van de leefstijlfactoren voeding, lichaamsgewicht, beweging, rookgedrag en lichaamsverzorging. Voor de ontwikkeling worden de zes stappen van Intervention Mapping (Bartholomew et al. 2001) gebruikt. Patiënten en hulpverleners zijn bij alle stappen zeer nauw betrokken. Bij de ontwikkeling is er onder andere aandacht voor de determinanten van leefstijlgedrag, programmadoelen en -methoden, concrete programmamaterialen en het pre-testen bij patiënten. In het programma zal counseling door verpleegkundigen een raamwerk bieden voor leefstijladvisering op maat. Naast een bruikbaar programma voor leefstijlbeïnvloeding in de poliklinische verpleegkundige zorg, levert het project ook een plan voor de implementatie en evaluatie van dit programma op.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
40100019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2002
2004
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. T. Achterberg
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc