Mobiele menu

Living Lab M&Gezond

Projectomschrijving

Het Living Lab M&Gezond heeft als doel om inwoners in Emmen meer gezonde jaren te geven. Dit wil ze doen door vanuit verschillende domeinen (sport, bewegen, zorg en welzijn) en met inwoners initiatieven op het gebied van positieve gezondheid op te zetten en uit te breiden. Het Living Lab heeft een stevig netwerk waarin buurtsportcoaches, welzijnswerkers samen werken en leren met docenten en studenten van drie opleidingen en verschillende niveaus (MBO/bachelor/master) op gebied van sport & bewegen, voeding en zorg & welzijn.

Het netwerk gaat zich komend jaar richten op:
1) Het borgen van de samenwerking van het netwerk in Emmen-Zuid/Bargeres
2) Het verbreden naar andere kansarme wijken binnen Emmen
3) Het overbrengen van geleerde lessen vanuit Emmen-Zuid/Bargeres naar andere wijken binnen en buiten Emmen
4) Het betrekken van meer inwoners zodat er meer initiatieven/activiteiten kunnen worden ontplooid
5) Het verankeren van de integrale aanpak in het onderwijs van de betrokken opleidingen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting Living Lab M&Gezond In het Living lab M&Gezond werken werkveldprofessionals vanuit verschillende sectoren samen met studenten, docenten en onderzoekers van verschillende opleidingen en niveaus op het thema positieve gezondheid. Zij betrekken hierin bewoners uit de wijk om te komen tot het activeren van inwoners tot initiatieven die bijdragen aan de gezondheid en leefbaarheid in de wijk Bargeres in Emmen-Zuid. Via een gezamenlijke fysieke werk/ontmoetingsplek in het buurthuis in de wijk, wordt ontmoeting en samenwerking tussen werkveldprofessionals, studenten, docenten, onderzoekers en wijkbewoners gestimuleerd. De gezamenlijke leer-werkplek waar werkveldprofessionals, studenten, docenten en onderzoekers ontmoeten midden in de wijk waar bewoners ook samenkomen en ontmoeten, is een belangrijk concept binnen het living lab M&Gezond. Huidig zijn eerste werkgroepen en initiatieven gestart die moeten gaan bijdragen aan de gezondheid en leefbaarheid. Voor de uitdaging om inwoners uit kansarme wijken tot initiatieven te activeren die bijdragen aan de gezondheid en leefbaarheid willen we in deze fase het volgende bereiken: 1) Borgen van samenwerking van het netwerk in Emmen-Zuid/Bargeres zodat in de toekomst het netwerk blijft samenwerken. 2) Verbreden van het netwerk naar andere kansarme wijken binnen Emmen zodat inwoners in andere wijken dan Emmen-Zuid/Bargeres ook een extra impuls krijgen vanuit het netwerk. 3) Geleerde lessen vanuit Emmen-Zuid/Bargeres overbrengen naar: a. andere wijken in Emmen zodat best practices direct toegepast kunnen worden ten gunste van de inwoners van andere wijken. b. andere gemeentes zodat best practices direct toegepast kunnen worden ten gunste van de inwoners van andere wijken in andere gemeentes via de innovatie werkplaats (IWP) Drenthe Gezond. 4) Uitbreiden naar meer initiatieven vanuit inwoners zodat meer inwoners betrokken raken en daardoor een breder aanbod passend bij het doel te realiseren. 5) Verankeren van integrale aanpak in het onderwijs van de betrokken opleidingen om duurzame samenwerking te bestendigen, integraal werken al in de opleiding aan te leren en in de praktijk extra denk- en uitvoeringskracht te hebben. De volgende stap (eind 2021) is dat de regisseursrol overgenomen is door een van de partners in het netwerk. Hier zal vanaf de zomer 2021 nadrukkelijk aandacht aan worden besteed (doel 1). Aanvullend zullen de geleerde lessen (doel 3) breed binnen de bovenliggende innovatie werkplaats Drenthe gezond gedeeld worden en zal de innovatie werkplaats Drenthe gezond als provinciaal netwerk het living lab ondersteunen in de regisseursrol. Op basis van ervaringen vanuit de eerste fase/netwerking vorming is de verwachting met betrekking tot een meer integrale samenwerking positief en vinden partijen elkaar al meer dan tijdens de start van het project. Met betrekking tot eigenaarschap geeft de zeer positieve en waarderende samenwerking een goede basis voor eigenaarschap en zullen de stappen zoals benoemd in het plan (bij doel 1) zeer waarschijnlijk leiden naar voortzetten van het lerende netwerk waarin integraal wordt samengewerkt met betrokkenheid van inwoners voor het ontplooien van initiatieven die bijdragen aan de gezondheid en leefbaarheid voor bewoners van Emmen.

Kenmerken

Projectnummer:
10540012010010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S.I. Brouwer
Verantwoordelijke organisatie:
Hanzehogeschool Groningen