Mobiele menu

Living Lab Oldambt - Tijd voor Toekomst

Het Living Lab Oldambt Tijd voor Toekomst richt zich op het terugbrengen van kansongelijkheid onder kinderen in het primair onderwijs in de gemeente Oldambt en meer specifiek de gevolgen daarvan op gezondheid en leefstijl. In de 1e fase richtte het Living Lab zich op sportoriëntatie voor kinderen op 1 basisschool. Inmiddels zijn er meer scholen gestart met het programma Tijd voor Toekomst waardoor de vraag naar geschikt beweegaanbod toeneemt. Enerzijds richt het experiment zich op de kwaliteit van sportlessen van de sport- en beweegaanbieders dmv scholing van de trainers. Anderzijds richten we ons op het kunnen voldoen in de toenemende omvang door meer gebruik te maken van de lokale sport- en beweegaanbieders. De verbinding tussen scholen en lokale sport- en beweegaanbieders zorgt voor een duurzame sportinfrastructuur in de gemeente Oldambt en kinderen weten dankzij deze verbinding de weg naar de vereniging beter te vinden wat de kans op een leven lang sportief actief vergroot.

Verslagen


Eindverslag

Het living lab Tijd voor Toekomst Oldambt houdt zich bezig met de maatschappelijke uitdaging van kansen(on)gelijkheid onder kinderen in het primair onderwijs in de gemeente Oldambt en meer specifiek de gevolgen daarvan op gezondheid en leefstijl. De centrale doelstelling van het experiment was om kwalitatief goede sportlessen te laten verzorgen door lokale sport- en beweegaanbieders aan (Tijd voor Toekomst) basisscholen met als doel voldoende beweegvaardigheid bij kinderen creëren zodat zij een leven lang blijven sporten. Hierdoor richtte het experiment zich: 1. Op de organisatie, het in staat stellen van sport- en beweegaanbieders om aanbod te kunnen leveren op en rondom schooltijden door vrijwillige trainers. 2. Op de kwaliteit van het sportaanbod door te experimenteren met het scholen vrijwillige trainers. Deze nieuwe verbinding tussen onderwijs en sport biedt kansen voor een duurzame sportinfrastructuur in de gemeente Oldambt, hetgeen wat aansluit op één van de speerpunten uit het lokale sportakkoord. De kinderen weten dankzij de verbinding de weg naar de vereniging beter te vinden wat de kans op een leven lang sportief actief vergroot.

Kenmerken

Projectnummer:
10540022110007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. N. Jepkema
Verantwoordelijke organisatie:
Hanzehogeschool Groningen