Mobiele menu

Living lab Preventie door Sport en Bewegen: experimenteren met beweegreizen van zorg en welzijn naar sport en bewegen in Amsterdam

Projectomschrijving

Amsterdammers met chronische aandoeningen en lichamelijke beperkingen sporten naar verhouding minder, hebben vaker overgewicht en ervaren meer problemen met slaap en ontspannen. Dit heeft een negatieve invloed op hun gezondheid en kwaliteit van leven, en resulteert in hoge zorgkosten. Aan dit maatschappelijke probleem liggen allerlei interacterende factoren ten grondslag. Om deze situatie aan te pakken, vormen we in dit project een duurzaam netwerk van sport-, zorg-, welzijns-, kennis- en overheidsorganisaties, ondernemers en ervaringsdeskundigen, dat gezamenlijk innovatieve producten en interventies gaat ontwikkelen ter bevordering van de sportparticipatie en leefstijl van bovengenoemde groep. Aan de hand van een co-design canvas leren de partners elkaar kennen, breiden we het netwerk uit en concretiseren we de focus, gemeenschappelijke doelen en benodigde activiteiten. Vervolgens begint het gezamenlijke leer- en innovatieproces, waarbij gebruik wordt gemaakt van design thinking.

Kenmerken

Projectnummer:
10540022310006
Looptijd: 38%
Looptijd: 38 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.F.M. Holla
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Inholland