Mobiele menu

Living lab sport & bewegen Oss - Prototyping sport- & beweeginterventies in de wijk

Projectomschrijving

Een eigentijdse aanpak om de Osse jeugd te laten bewegen. Eén van de belangrijkste doelstellingen uit het Osse Sportakkoord is om 20.000 inwoners van Oss, die nu niet of weinig deelnemen aan beweegactiviteiten, aan het bewegen te krijgen. In dit project wordt gefocust op de jeugd van 6-16 jaar in de kanswijken Ruwaard en Schadewijk. Met actiegerichte onderzoek wordt een concept beweeginterventie ontworpen om bij te dragen aan een actievere leefstijl van de Osse jeugd. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een gezondere en kansrijkere toekomst. Het bewezen concept brengen we graag naar andere wijken in Oss.

Verslagen


Eindverslag

Buitenspelen is Buiten Bewegen is een programma waarin de buurtsportcoaches van het Sportexpertisecentrum in Oss buistenspeelclubs helpt oprichten die door kinderen zelf worden vormgegeven. Als middel hebben we een 12 weken stappenplan ontwikkeld waarin de wijk wordt betrokken tot het daadwerkelijk spelen in de buitenspeelclub. De autonomielader speelt hierin een belangrijke rol, een instrument voor de Buurtsportcoach om zelfstandigheid in buitenspelen te ontwikkelen. Om voldoende draagkracht voor het buitenspelen in de wijk te creëren, wordt nauw samengewerkt met AVEM BSO locaties, zodat de activatie van de buitenspeelclub in de wijk breed wordt gedragen en past bij de dynamiek van de wijk.
Om dit in de praktijk te laten werken is er samenwerking en afstemming gezocht met belangrijke partners in de wijk, zoals wijkcoördinator, management van BSO’s en Basisscholen.
Ieder buitenspeelclubje is dan ook anders, immers iedere wijk heeft andere interessante mogelijkheden om buiten te spelen. Wat zeker is dat we dit in overleg doen met de school, het buurthuis en andere activiteiten in de wijk, zodat we samen dit tot een succes kunnen maken en er zo veel mogelijk buiten wordt gespeeld. Buitenspelen is buiten bewegen is een laagdrempelige en veilige interventie om kinderen te leren zelfstandig buiten te spelen. Ons motto is “Jong gespeeld is oud gedaan.” De komende jaren werken we er naar toe op 9 centrale locaties in Oss (BSO’s en Scholen) met elk 3 satelliet locaties in de wijk deze buitenspeelclubjes op te zetten. In 2025 hopen we op 27 zelfstandige buitenspeelclubjes in de gemeente Oss

Samenvatting van de aanvraag

Livingslab Oss gaat, op basis van de opbrengsten van de vraagarticulatie-fase, in 2021 in eerste instantie (stap 1) met het partnernetwerk én de eindgebruikers via een ontwerpgerichte aanpak drie prototypes van vernieuwende beweeginterventies ontwikkelen. In tweede instantie (stap 2) worden deze 3 interventies getest in 2 Osse (achterstands-) wijken en wederom op een actie- en ontwerpgerichte wijze geëvalueerd en doorontwikkeld ('prototyping'). Belangrijkste beoogde opbrengsten van het project zijn: -dat er tenminste 1 vernieuwende Osse beweeginterventie is opgeleverd die is voorbereid om in 2022 te worden geïmplementeerd (opgeschaald) in andere Osse wijken. -Er gedurende de prototypingfase tenminste 300 kinderen (en hun directe omgeving) zijn bereikt. -Het partnernetwerk van het lab is uitgebreid, met name met partijen die zorg kunnen dragen voor structurele toegang tot en betrokkenheid van de eindgebruikers. -De bestaande verbinding tussen het lab en het lokaal sportbeleid (sportakkoord) en verschillende lopende Osse programma's en initiatieven met de jeugd wordt uitgebreid en versterkt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10540012010012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. P. den Ambtman
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen