Mobiele menu

Living Well

Projectomschrijving

Living Well: avatar Anne voor mensen met dementie

Door vergeetachtigheid, als gevolg van ouderdom, niet-aangeboren hersenletsel of dementie, verliezen mensen soms de controle over hun eigen leven. Daardoor raken ze de aansluiting bij de wereld om hen heen kwijt, en soms zelfs hun waardigheid. Anne, een virtuele assistent, kan uitkomst bieden voor deze groep.

Hoe het werkt

Voor mensen die vergeetachtig worden gaat alles te snel, zelfs het journaal. Anne, een virtuele assistent, kan helpen. Anne is een avatar die spreekt, luistert en commando’s uitvoert. Je hoeft niets te weten van computers; praten volstaat. Anne let 24 uur per dag, 7 dagen per week op de veiligheid en gezondheid van de gebruiker. Ze leest nieuws voor in een gewenst tempo en herinnert aan afspraken, activiteiten, medicatie, eten en drinken. Bij de doorontwikkeling voor mensen met dementie zijn zorgorganisaties betrokken met veel kennis en expertise op dit gebied.

Wat het oplevert

Anne neemt onzekerheid en angst voor controleverlies weg, en daarmee veel stress. Gebruikers zien de avatar als maatje dat menselijk contact niet vervangt, maar juist bevordert. In dit project wordt uitgezocht wat Anne kan doen voor en mét mensen met dementie en hun verzorgers. En hoe Anne de zorgkwaliteit verhoogt en de maatschappelijke kosten verlaagt. Anne is gebaseerd op avatar-technologie die zich al heeft bewezen. Positieve ervaringen van oudere gebruikers hebben een duidelijk beeld gegeven wat de basisfunctionaliteiten kunnen zijn voor mensen met dementie.

Voor wie

Ouderen met (beginnende) dementie die steun willen hebben bij dagelijkse taken en zich veiliger willen voelen in hun eigen woonomgeving.

Anne komt voort uit het AAL-project DALIA.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit project heeft als doel om Virtual Assistant Anne verder te ontwikkelen zodat deze applicatie geschikt is om mensen die Dementie hebben te ondersteunen in hun leven en dagelijkse taken. Het project richt zich op het ondersteunen van dementerende van alle niveaus. Vanaf het begin van het drie jarige project zullen we Anne inzetten en bij een grote groep gebruikers (150 personen) testen. Door de deelnemende zorgorganisaties, met veel kennis en expertise op het gebed van dementie, zullen functionele ontwerpen maken voor nieuwe Anne versie. De nieuwe versies worden gebruik voor de volgende testfase. Er worden drie test en ontwikkel iteraties uitgevoerd in het project. In het project worden ook een businesscase en businessplan uitgewerkt voor diverse landen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
735160007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. ing. H.H. Slagman
Verantwoordelijke organisatie:
Virtual Assistant BV (Virtask)