Mobiele menu

LivingLab Beweegvriendelijk Vinkhuizen

Projectomschrijving

Door middel van Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen is gericht op het innoveren van het totale
proces van betrokkenheid, co-creatie, leren en sociale innovatie op het thema beweegvriendelijke
omgeving, de zogenaamde “orgware”. Drie elementen stonden centraal: design thinking, opzet van
een Community Of Practice (COP) en Citizen Science.
De COP is stap voor stap gevormd door via de sneeuwbalmethode in contact te komen met
wijkbewoners, hen mee te laten denken en enthousiast te maken voor het thema. Tegelijkertijd is
citizen science (Our Voice aanpak met gebruikmaking van de Discovery Tool) toegepast, doordat
onderzoekers met bewoners allerlei elementen in de wijk in kaart hebben gebracht die te maken
hebben met beweegvriendelijke inrichting.
Op basis van deze inventarisatie zijn door wijkbewoners ideeën ontwikkeld om de
beweegvriendelijkheid van de wijk te verbeteren. Alle ideeën zijn aan de gemeente voorgelegd en
gepresenteerd. Een deel gaat op korte termijn gerealiseerd worden, een ander deel mogelijk op
langere termijn.

Verslagen


Eindverslag

Het Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen is gericht op het innoveren van het totale proces van betrokkenheid, co-creatie, leren en sociale innovatie op het thema beweegvriendelijke omgeving, de zogenaamde “orgware”. Drie elementen stonden centraal: design thinking, opzet van een Community Of Practice (COP) en Citizen Science.
De COP is stap voor stap gevormd door via de sneeuwbalmethode in contact te komen met wijkbewoners, hen mee te laten denken en enthousiast te maken voor het thema. Tegelijkertijd is citizen science (Our Voice aanpak met gebruikmaking van de Discovery Tool) toegepast, doordat onderzoekers met bewoners allerlei elementen in de wijk in kaart hebben gebracht die te maken hebben met beweegvriendelijke inrichting.
Op basis van deze inventarisatie zijn door wijkbewoners ideeën ontwikkeld om de beweegvriendelijkheid van de wijk te verbeteren. Alle ideeën zijn aan de gemeente voorgelegd en gepresenteerd. Een deel gaat op korte termijn gerealiseerd worden, een ander deel mogelijk op langere termijn.

Samenvatting van de aanvraag

De gemeente Groningen is al een aantal jaren bezig met het stimuleren van haar inwoners tot sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. Er is inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan. Ondanks alle inspanning is uit monitoring gebleken dat inwoners niet meer zijn gaan bewegen in de openbare ruimte, hooguit anders. Door middel van Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen (LLBV) willen we ons richten op het innoveren van het totale proces van betrokkenheid, co-creatie, leren en sociale innovatie op het thema de beweegvriendelijke omgeving, de zogenaamde “orgware”. De aanname is dat meer en betere betrokkenheid zich uiteindelijk vertaalt naar toename in sport en/of beweeggedrag in de openbare ruimte bij eindgebruikers. Drie elementen staan centraal: design thinking, de opzet van een Community of Practice (COP) en Citizen Science. Deze combinatie gekoppeld aan het thema beweegvriendelijke omgeving in een real life setting is innovatief en vernieuwend. De gekozen aanpak komt op zeer concrete wijze tegemoet aan het intensief en op een nieuwe manier betrekken van gebruikers. Door deze nieuwe werkwijze innoveren we de “orgware” van de beweegvriendelijke omgeving, een sociale innovatie. Ons LLBV leidt tot transfereerbare principes die ook in andere wijken of gemeenten toegepast kunnen worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
546006002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Hoekstra
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Groningen