Mobiele menu

Load and Capacity

De gestelde doelen zijn bereikt. Voor de opbouw van een groep vaste medewerkers zijn alle middelen maximaal ingezet. Met het realiseren van een hoogleraar klinische sportgeneeskunde is een maximale stap gezet naar een sterke positie van de sportgeneeskunde. Een sterke positie, niet alleen wetenschappelijk maar ook klinisch, binnen het UMC Utrecht en in Nederland. Daarom is het belangrijk dat een tweede subsidie, Infrastructuur 2. ter verdere versterking van de afdeling is aangevraagd en gehonoreerd. Met het samenwerkingsverband met de Revalidatiegeneeskunde is de positie van de Sportgeneeskunde binnen het UMC Utrecht aanmerkelijk verbeterd. De samenwerking is essentieel, omdat de Sportgeneeskunde als afdeling in het grote geheel van zeer omvangrijke Divisies overeind te houden. Tegelijkertijd houdt deze samenwerking in dat de Sportgeneeskunde moet waken voor zijn eigen identiteit. Dat geldt deels voor de klinische taak, maar vooral voor de onderwijstaken en de onderzoeksactiviteiten.

Producten

Titel: Achillotendinosis; therapy plan if eccentric training is not effective [Achillotendinopathie, aanpak bij niet-effectieve excentrische training].
Auteur: Hindriks AAM, Stapper G, Haeff MJ van, Backx FJG
Titel: Sporten: Meestal gezond, soms riskant.
Auteur: Schmikli SL.
Titel: Dodelijke sportongevallen; traumatische oorzaken.
Auteur: Kemler HJ, Schmikli SL, Backx FJG
Titel: Effectivity of sports and exercise in chronic illnesses [Effectiviteit van sport en bewegen bij chronische ziekten].
Auteur: Jansen JACG, Vries WR de, Backx FJG
Titel: Stress fractures in the hip-pelvic region [Stressfracturen in de heup-bekkenregio].
Auteur: Meulen WJTM, Backx FJG
Titel: Reproducibility of onset and recovery oxygen uptake kinetics in moderately impaired patients with chronic heart failure.
Auteur: Kemps HM, Vries WR de, Hoogeveen AR, Zonderland ML, Thijssen EJ, Schep G
Titel: Is creatinesuppletie nuttig bij topvolleybal-gebruik?
Auteur: Rijken HAT, Vries WR de
Titel: GRoin pain as an unusual presentation.
Auteur: Meulen WTJM van der, Uden C van, Backx FJF, Brink P
Titel: Prevalence and severity of injuries in the Netherlands.
Auteur: Schmikli, SL, HJ Kemler, FJG Backx
Titel: Sporters met langdurige liesklachten; Hoe evidence-based worden zij fysiotherapeutisch behandeld?
Auteur: Jansen JACG, Mens JMA, Backx FJG, Bous F, Kruiswijk C, Schmikli SL, Stam HJ
Titel: Prediction of seasonal performances in adolescent runners: a tool to prevent maladaptation to stress?
Auteur: Roose J, Vries WR de, Schmikli SL, Backx FJG, Doornen LJP van
Titel: Sports injuries and prevention in the Netherlands 2000-20003
Auteur: Kemler, H J SL Schmikli, FJG Backx
Titel: Injuries In The Netherlands Between 2000 And 2002.
Auteur: ??
Titel: Treatment of athletes with longstanding groin pain; a systematic review.
Auteur: Jansen JACG, Mens JMA, Backx FJG, Stam HJ.
Titel: Toegenomen vraag naar sportartsen: Wie,wat,waar,hoe? (editorial).
Auteur: Backx FJG.
Titel: Blessures tijdens voetbal: leeftijdspecifieke problematiek en trends (1988-2002).
Auteur: Vriend I, Schoots W, Inklaar H, Backx FJG
Titel: Treatment of longstanding groin pain in athletes.
Auteur: Jansen JACG, Mens JMA, Backx FJG, Kolfschoten N, Stam HJ
Titel: Effects of regular physical activity on defecation pattern in middle-aged patients complaining of chronic constipation.
Auteur: Schryver AM de, Keulemans YC, Peters HP, Akkermans LM, De Vries WR, van Berge Henegouwen GP.
Titel: Bewegen voor een beter gevoel.
Auteur: Backx FJG.
Titel: Modelling Of O2 Transport Capacity And Anabolic/catabolic Balance In Elite Athletes.
Auteur: Vries WR de, PJC Vergouwen, HPF Koppeschaar, JHH Thijssen, FJG Backx, SL Schmikli.
Titel: Measurements with the Sensewear in patients with schizophrenia [Sensewear metingen bij schizofrenie patienten].
Auteur: Scheewe TW, Klinckenberg E, Cahn W, Backx FJG, Takken T, Kahn RS
Titel: De ziekte van Sinding Larsen Johansson; een casusbespreking.
Auteur: Woudenberg P, Meulen WTJM van der, Backx FJG
Titel: Sports medicine and healthcare insurers [Verslag UCS-symposium op 25 oktober 2005: Sportgeneeskunde en zorgverzekeraars].
Auteur: Schmikli SL
Titel: Is het rekken van spieren voor of na sporten zinvol?
Auteur: Backx FJG.
Titel: Evaluation Of Performance In Adolescent Runners As A Possible Link To Overtraining
Auteur: Roose J, WR de Vries, SL Schmikli, L van Doornen
Titel: The burden of sports injuries in the Netherlands.
Auteur: Schmikli SL, Kemler HJ, Backx FJG, Mechelen W van
Titel: Achillotendinosis; therapy resistency.
Auteur: Hindriks AAM, Stapper G, Haeff MJ van, Backx FJG
Titel: Adductor-related groin pain in athletes. A new diagnostic procedure and a new view on pathogenesis.
Auteur: Mens JMA, Inklaar H, Koes BW, Stam HJ.
Titel: Gezond presteren.
Titel: Overbelasting en overtraining.
Titel: Chronische pijn en Sport.
Titel: Sport in beeld.
Titel: bew.stimulering.
Titel: Enkelbrace vs. enkeltape.
Titel: LWK-Bekken-Heup.
Titel: Sport en Gezondheid.
Titel: Effectiviteit van blessurepreventie.
Titel: De liesblessure.
Titel: Arbo en Sportgeneeskunde.
Titel: Liesblessure-onderzoek
Titel: Sport en bewegen.
Titel: Oratie.
Titel: Gezond presteren.
Titel: Achillespeesblessures.
Titel: 3 jaar UCS
Titel: AMI-Trias van Kager.
Titel: Risicovolle sporten.
Titel: Adductie gerelateerde liesklachten bij sporters.
Titel: Sport, Arbeid, Gezondheid.
Titel: Docent bijscholingscursus Fysiotherapie.
Titel: VKB-letsels.
Titel: LWK/Bekken/Heup/lies.
Titel: Sport, Arbeid, Gezondheid.
Titel: Meerwaarde zwemmen.
Titel: Sport is gezond, mits.......
Titel: Aanspanningspatroon van buikspieren bij sporters met langdurige liesklachten; metingen met echografie.
Titel: CZ en sport/bewegen.
Titel: Effectiviteit Sport en Bewegen bij Chronische ziek(t)en.
Titel: Ongevallen en Bewegen in Nederland.
Titel: Sportgeneeskunde.
Titel: Tapen versus bracen.
Titel: Treatment of longstanding groin pain in athletes. A systematic review.
Titel: Topkorfbal.
Titel: Docent bijscholingscursus Fysiotherapie.
Titel: Master Sportfysiotherapie heup/ bekken/ LWK.
Titel: BIS
Titel: Sportkeuringen.
Titel: (Contra)Indicaties zwemmen.
Titel: Fysiotherapeutische behandeling van liesklachten bij sporters.
Titel: Liesblessures.
Titel: Overbelasting en Overtraining Jeugdige topsporters.
Titel: Niet-locomotore oorzaken.
Titel: bew.stimulering.
Titel: Master Sportfysiotherapie heup/ bekken/ LWK.
Titel: 4-daagse cursus .
Titel: Liesblessureproject.
Titel: Sport en bedrijf in beweging SGK in praktijk bedrijfsarts.
Titel: Core stability training bij adductie gerelateerde liesklachten? Een kritische noot.
Titel: Preventie.
Titel: CZ en sport/bewegen.
Titel: Topsport & Doping.
Titel: Sport is gezond, toch?
Titel: Sport (on)gezond?
Titel: Korfbaltalenten.
Titel: Toekomstvisie SGK
Titel: Programmering CZ en Sport.
Titel: Internationals KNKV.
Titel: Gezond presteren.
Titel: Overtraining bij midden- en lange afstandslopers.
Titel: Sport, bewegen en gezondheid.
Titel: Blessurepreventieve maatregelen bij georganiseerde en ongeorganiseerde sporters.
Titel: Sportparticipatie onder jongeren van 4-17 jaar; 2000-2005.
Titel: Sportdeelname en Sportblessures onder Nederlanders van 18-34 jaar.
Titel: Up to the top; Longitudinal study of 384 young talented korfball players: period 1998-2005 [Onderweg naar de top; Longitudinaal onderzoek onder 384 talentvolle jonge korfballers: tussenrapportage (1998-2005)].
Titel: Incidentiedichtheid van skiblessures 2004-2005.
Titel: Sportparticipatie onder jongeren van 4 t/m 17 jaar: stand van zaken en trends.
Titel: Sportparticipatie onder 50-plussers.
Titel: Evaluatie incidentiedichtheid van skiblessures.
Titel: Acuut enkelbandletsel.
Titel: et al. (eds). Sportmedisch Formularium.
Titel: Programmeringsstudie Chronische Ziek(t)en en Sport en Bewegen.
Titel: Sport maakt het verschil?
Titel: Development of talented youngsters; Longitudinal study of 384 talented korfball players: period 1998-2006. Talentontwikkeling 2006. Longitudinaal onderzoek onder 384 talentvolle jonge korfballers (1998-2006).
Titel: Overview study of chronic illnesses in relation with sports and exercise
Titel: Blessureleed in de sport 2000-2004.
Titel: Een kwart eeuw landelijke registraties van sportblessures in Nederland; van tellen via meten naar wegen.
Auteur: Kemler HJ, Schmikli SL, Backx FJG
Titel: Blessureleed onder sporters van 50 jaar en ouder in 2000-2004.
Titel: Evaluation and opportunities in overtraining research. Research Quaterly for Exercise and Sport.
Titel: The aetiology and prevention of injuries in physical education classes.
Titel: Sportdeelname en -blessures bij 50-plussers.

Verslagen


Eindverslag

ALGEMEEN:
Binnen het programma Load and Capacity-part 1 (L&C1) is bij aanvang de volgende hoofddoelstelling geformuleerd: "Het versterken van de infrastructuur door het aanstellen van een onderzoekscoördinator ter ondersteuning van een nog aan te stellen hoogleraar, en ter realisatie van de volgende drie onderzoekstaken:
1. Ontwikkeling van evidence-based methoden voor de behandeling van acute en chronische sportblessures.
2. Chronische systemische overbelasting (“overtraining”) bij sporters.
3. Sport/bewegen in de revalidatie en behandeling van fysiek beperkt belastbare chronisch zieken."
VERSTERKING INFRASTRUCTUUR:
Drie jaar na de start kan gesteld worden dat de beoogde aanstelling van een hoogleraar volledig is gerealiseerd met de benoeming van een hoogleraar Klinische Sportgeneeskunde (per 1-1-2007) voor een periode van vijf jaar. Tevens zijn ter ondersteuning van de werkzaamheden twee senior onderzoekers parttime aangesteld.
Binnen het UMC Utrecht is, naast de benoeming van de hoogleraar Klinische Sportgeneeskunde, een verdere stap voorwaarts gezet om binnen de Divisie Hersenen een stevigere positie te verkrijgen. Zo is de nieuwe geïntegreerde afdeling Revalidatie en Sportgeneeskunde ontstaan en dientengevolge is de klinische activiteit van het cluster Sportgeneeskunde binnen een multidisciplinaire aanpak ondergebracht. Ook het wetenschappelijk onderzoek heeft in de vorm van diverse interne samenwerkingspartners een bredere inbedding gekregen.
Ter continuering van de infrastructuur is ondertussen subsidie verkregen voor Load & Capacity-part 2 (L&C2), en zijn er diverse projectsubsidies aangevraagd en gehonoreerd. Er is bovendien sprake van een structurele groei van het onderwijspakket, zowel binnen het curriculum geneeskunde van de Medische Faculteit (Universiteit Utrecht) als de opleiding Sportfysiotherapie van de Hogeschool Utrecht. Tevens is, na vele jaren afwezigheid, opnieuw een volwaardige opleidingsplaats voor een sportarts bewerkstelligd. Tot slot zijn de banden met de KNVB-partner, i.c. het SportMedisch Centrum (SMC) te Zeist, versterkt. Er bestaat over een breed vlak nauwe samenwerking, zoals wederzijdse ondersteuning op het gebied van wetenschappelijke activiteiten (o.a. protocollering van behandelmethoden)en bij de medische begeleiding van de nationale voetbalselecties.
Externe positieversterking heeft plaats gevonden door de SCAS-certificering (de officiële erkenning als opleidingsinrichting Sportgeneeskunde door het NIOS), de diverse allianties met regionale ziekenhuizen, zorgverzekeraars en arbodiensten. Door nauwe samenwerking met regionale ziekenhuizen en sportartsen is in de periode tot 2008 een zorgnetwerk in de regio ontstaan met een zorgstraat voor complexe sportgerelateerde aandoeningen, van diagnostiek, via curatie/operatie, t/m revalidatie.
Tevens opent de gecreëerde samenwerking met de diverse ziekenhuizen extra ruimte voor multicenter projecten binnen het wetenschappelijk onderzoeksdomein.
Onze afdeling heeft een groot aandeel in de organisatie van LOSO-meetings gehad. Als organisator van de laatste meeting te Utrecht (6 december 2007) met als hoofdthema Implementatie, hebben wij naast de opdrachtgever zelf óók veldpartijen en andere gebruikers van wetenschappelijke kennis uitgenodigd. Daarnaast hebben we een belangrijke stap gezet in de richting van een gestructureerde communicatie tussen veldpartijen en onderzoeksinstellingen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Tot slot kan gesteld worden dat binnen het overtrainingsonderzoek de samenwerking met het UMC Groningen heeft geleid tot verdere uitbreiding van de samenwerking met de andere LOSO-partners. Dit betreft zowel onderzoek als wetenschappelijke publicaties. Hiermee wordt bevestigd dat het LOSO als samenwerkingsverband een goede toekomst heeft.
REALISATIE DRIE ONDERZOEKSTAKEN:
Binnen alle drie onderzoekstaken worden de eerste resultaten geboekt. Omdat vrijwel alle studies pas vanaf 2005 of later van start zijn gegaan, en langer

In het tweede verslagjaar zijn de volgende doelen binnen de infrastructuur geheel of gedeeltelijk gerealiseerd;
·Samenwerking en integratie van afdeling Topsportgeneeskunde met de UMC Utrecht afdeling Revalidatie (Revalidatiegeneeskunde, Ergotherapie en Fysiotherapie) tot UMC Utrecht- afdeling Revalidatie en Sportgeneeskunde, onderdeel van de Divisie Hersenen; ·Multidisciplinaire samenwerking op meer structurele basis met andere aanpalende medisch specialismen binnen het UMC Utrecht, zoals Cardiologie, Orthopedie, Radiologie, Neurologie en Inwendige Geneeskunde, in de vorm van patiëntenbesprekingen, publicaties, promotietrajecten en subsidie-aanvragen;
·Uitwerking van de UMC Utrecht onderzoeksmatrix met dwarsverbindingen naar andere vakgebieden, zoals neurologie (CVA) en psychiatrie (Schizofrenie), cardiologie (MRI-hart) en epidemiologie/Julius Centrum (SportCor en Enkelbrace);
·Voorbereidingstraject t.b.v. aanstelling van een nieuwe hoogleraar Klinische Sportgeneeskunde (per januari 2007);
·Regionale netwerkontwikkeling met perifere ziekenhuizen en collega-sportartsen (via intercollegiale toetsingsgroep versterkt);
·Fraaie vorm van ketenzorg bij complexe sportgerelateerde patiënten, die voor diagnostiek in het UMC Utrecht komen, gericht en snel worden doorverwezen naar een orthopedisch chirurg (Diak Zeist) voor operatie en daarna aansluitend voor sportspecifieke revalidatie naar het Sportmedisch Centrum van de KNVB (Zeist) gaan;
·Allianties met grote zorgverzekeraars en Arbodiensten. Dit heeft geleid tot herdefiniëring van kostendekkende zorgproducten en daaraan gerelateerde instroom van complexe blessureproblematiek voor wetenschappelijke doeleinden;
·Organisatie van 2e wetenschappelijke LOSO-dag (30 maart 2006; Utrecht) met actieve inbreng van alle SBG-onderzoekersen genodigden vanuit extra-universitaire onderzoeksinstituten en veld- en beroepsorganisaties (VSG-NVFS);
·Intensieve samenwerking binnen LOSO, i.h.b. UMC Groningen, m.b.t. het gezamenlijke onderzoeksproject Overtrainingsyndroom;
·Ontwikkeling tot Expertisecentrum voor top- en breedtesporters, hetgeen tevens extra onderzoeksmogelijkheden geeft;
·Meer begeleiden van onderzoeks- en klinische stages (i.c. semi-arts stages), hetgeen veelbelovende artsen in spe aantrekt, die overwegen sportgeneeskunde als specialisatie te kiezen. Eenmaal getracht een AGIKO-plaats te verwerven, hetgeen vanwege grote interne concurrentie binnen het UMC Utrecht helaas niet geleid heeft tot een daadwerkelijke aanvraag richting ZonMw;
·Overleg met VSG aangaande regionalisering van Sportmedische Zorg binnen Nederland vanuit Academische Centra;
·Waarnemingscontract en samenwerking met SGA Woerden; SGA MC Haaglanden (Leiderdorp), IJsselland Zkh (Capelle a/d IJssel), Diak (Utrecht-Zeist);
·Kwartaaloverleg Locatiehoofden SMA Utrecht, SMC Zeist en UMC Utrecht: delen van protocollering, patiëntenstromen, afstemming bijscholingen en stagiaires, alsmede participatie in wetenschappelijke studies.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
75010002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2004
2007
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. F.J.G. Backx
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht