Mobiele menu

Local Heroes (het vervolg)

De MDT-reis

In deze MDT gaan jongeren bezig met de vragen ‘wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘hoe zet ik dat in voor mijn toekomst en die van mijn omgeving?’. In een afwisselend programma met trainingen, activiteiten, workshops, gastsprekers en een individuele verdieping leren ze meer over zichzelf en maken ze impact in de omgeving. Daardoor zijn ze beter voorbereid op hun maatschappelijke toekomst.
De jongere is aan zet. Omdat zij vaak niet weten wat ze leuk vinden, dient in eerste instantie het afwisselende programma als inspiratiebron. De eerste 4 maanden komen ze 2,5 dag per week samen om aan de slag te gaan met talentontwikkeling, persoonlijke groei, activering en het organiseren van activiteiten. In groepsopdrachten diepen ze hun interesses uit. Er is geen goed of fout en iedereen leert op zijn eigen manier. De opdrachten komen uit verschillende hoeken; van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit of van de Zonnebloem, een verbindingsactiviteit voor jong en oud. En alles daar tussenin.
Vervolgens gaan ze nog maximaal 2 maanden lang in een flexibel programma aan de slag met coaching, werktoeleiding, studiekeuze of het organiseren van activiteiten.

Dit project is een vervolg op de succesvolle proeftuin Local Heroes.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren worden gestimuleerd zichzelf ten volle te ontwikkelen. Ze ontdekken en ontwikkelen talenten, werken aan identiteitsontwikkeling, gedragsverandering en toekomstplanning en leren over zichzelf en de ander door onderdeel te zijn van een groep. Dit leidt tot inzicht in het eigen handelen, maar ook het omgaan met groepsdruk en leren samenwerken. Het programma geeft handvatten voor het sociaal functioneren in de maatschappij en het hanteren van eigenaarschap over wat jongeren zelf kunnen doen. Het geeft een realistisch beeld van hoe hun leven eruit kan gaan zien in de toekomst en de concrete mogelijkheden die de maatschappij daarvoor biedt.

Deelname aan deze MDT levert de jongeren een uitgebreid regionaal sociaal netwerk op met inspirerende rolmodellen en een kijkje in de keuken van mogelijke werksituaties voor de toekomst.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Een groot deel van de jongeren die meedoet aan deze MDT, doet niet mee in de maatschappij. Hun begeleiding kost handenvol geld. Zij worden nu gestimuleerd om maatschappelijk actief te worden. Dit levert de maatschappij niet alleen besparingen op, maar ook positieve jongeren die zich sociaal willen inzetten voor een ander en productief bijdragen aan onze welvaart. Ze zijn de vrijwilligers van de toekomst en waardevol voor de arbeidsmarkt. Alleen door jongeren te laten inzien welke belangrijke rol ze hebben en inzicht te geven in hun talenten, kunnen we hun maatschappelijke waarde ten volle benutten. Daarnaast levert Local Heroes verwijzende organisaties een frisse blik op vraagstukken en een werkzame methodiek om jongeren weer onderdeel van de maatschappij te laten zijn. Ook voor het onderwijs zijn er kansen. Deze MDT is soms net even dat zetje om weer gemotiveerd te raken en in de eigen kracht te staan. Voorwaarden om goed aan de start van een (nieuwe) opleiding te beginnen.

Doelgroep

Jongeren tussen de 14 en 27 jaar in een ‘in between’ periode doordat ze gestopt zijn met school, een tussenjaar hebben, even geen werk kunnen vinden of om een andere reden maatschappelijk minder actief zijn.

Regio

Gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430062110007
Looptijd: 80%
Looptijd: 80 %
2021
2024
Projectleider en penvoerder:
drs. A. Vermeulen
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zaanstad