Mobiele menu

Local Talent Ermelo

Projectomschrijving

Jongeren zijn in groepjes aan de slag gegaan met een door hen gekozen activiteit. Talentontwikkeling en het inzetten van hun talent voor een ander stond centraal. De meesten hebben toegewerkt naar een workshopvideo om anderen iets leren, inspireren of vermaken. Een greep uit de activiteiten: sportactiviteiten voor kinderen, dansflashmob, rap over eenzaamheid en activiteiten voor en met ouderen. Voor de deelnemers was dit een waardevol project. In een tijd van verveling en eenzaamheid hebben zij samengewerkt aan een activiteit binnen hun interesse, hun talenten ontdekt en ontwikkeld en waardevolle vaardigheden geleerd, zoals planmatig werken, (jezelf) presenteren, communiceren en reflecteren. Jongeren waren enthousiast om met hun activiteit iets te doen voor een ander. Wel gaven ze toe dat ze dit uit zichzelf niet snel te hebben gedaan. Met dit project hebben ze ervaren hoe leuk en leerzaam het is om iets voor een ander te betekenen. Dit motiveert hen om zich te blijven inzetten voor anderen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Door een samenwerking van meerdere partners (ArtLife Workshops, jongerenwerk, vrijwilligerssteunpunt, scholen voortgezet onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en maatschappelijke instanties) wordt een kortdurend programma aangeboden aan jongeren van 14-27 jaar. Opzet van het programma is dat er in groepjes van 5 jongeren, onder begeleiding, aan een inhoudelijk thema gewerkt wordt. Eindproduct is een video die partners of het netwerk van de jongeren zelf kunnen benutten voor hun eigen doeleinden. Als randvoorwaarde wordt gesteld dat het moet gaan om 'iets doen voor een ander'. Denk aan het bijdragen aan werving van jonge vrijwilligers, een actueel thema binnen de doelgroep, instructiefilmpjes voor het basisonderwijs, inzet op het gebied van inclusiviteit en diversiteit. De jongeren benutten en ontwikkelen hun eigen talenten en leren nieuwe vaardigheden. Zij worden gestimuleerd en geprikkeld om ook elkaars talenten en vaardigheden optimaal te benutten. De eindproducten worden gepresenteerd en beschikbaar gesteld op een speciale website 'Local Talent'. De hoofduitvoerders hebben veel ervaring en kennis in het begeleiden, stimuleren en uitvoeren van projecten met jongeren. Er is al een basis van samenwerking en dit project draagt bij aan het versterken van de samenwerking en uitbreiden van het eigen netwerk van de verschillende organisaties. Wij sluiten niet uit dat bij een succesvolle uitvoering en positieve ervaringen dit project een opmaat is naar een verdere inzet voor langdurigere trajecten Maatschappelijke Diensttijd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085050
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Kamaran
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Ermelo