Local Talent (Oude naam: Jouw Talent)

Projectomschrijving

Jongeren doen iets voor een ander en/of de samenleving: Dit hebben zij gedaan middels de video en/of door direct iets voor een ander te doen. Dat is bij ieder groepje verschillend.

Jongeren ontwikkelen vaardigheden en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling: Iedere deelnemer heeft vooraf zijn/haar leerdoelen voor het traject beschreven en heeft hier tijdens het traject individueel en/of in het groepje aan gewerkt. De begeleider heeft hierop toegezien. Alle deelnemers hebben hun doelen behaald en/of weten nu hoe ze hier aan kunnen blijven werken.

Mensen van jong tot oud en met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar (indien mogelijk): Het ontmoeten in directe zin was moeilijk met de maatregelen. Om die reden hebben veelal video’s gemaakt voor een bepaalde doelgroep. Binnen de groepjes hebben jongeren nieuwe mensen leren kennen. Een aantal groepjes hebben in directe zin iets voor een andere doelgroep gedaan en hiermee nieuwe mensen ontmoet.

Er wordt ingespeeld op maatschappelijke noden rondom coronavirus: Hoe jongeren de coronacrisis ervoeren was zeer wisselend, de een verveelde zich erg en had een gevoel van eenzaamheid, maar er zijn ook veel jongeren die veel stress hebben door het anders werken, wat hun vaak meer tijd kost. Toch was het voor beide doelgroepen een leuke afleiding in deze tijd. Jongeren konden alles even vergeten en met anderen bezig zijn met hun hobby/passie. Dat vonden ze allemaal erg leuk. Daarnaast spelen een aantal video’s ook in op activiteiten die wel gedaan kunnen worden binnen de maatregelen. Dit kan anderen inspireren om samen activiteiten buiten te ondernemen, die altijd binnen alle maatregelen gedaan kunnen worden.

Jongeren zijn enthousiast geworden en velen willen ook deelnemen aan het lange MDT traject. Ook bij scholen en verenigingen heeft MDT meer bekendheid gekregen.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Tijdens dit traject gaan deelnemers in groepen aan de slag. Zij gaan toewerken naar een video workshop. Dit kan educatief zijn of amusement voor overige inwoners van de gemeente. Deelnemers kiezen het onderwerp en zij krijgen professionele begeleiding. De video’s worden gedeeld met scholen, lokale organisaties en/of de gemeente. Tijdens dit traject gaan deelnemers in groepjes samenwerken. Door samen ergens aan te werken en een doel te hebben is het gevoel van verveling, eenzaamheid en somberheid minder of weg. Er is bewust gekozen om het traject zo op te stellen dat alles online kan, zodat de activiteiten altijd voort gezet kunnen worden, ongeacht de maatregelen. Tevens werkt dit efficiënt. Deelnemers kunnen met hun groepsgenoten ook live samenwerken en wanneer er gefilmd moet worden wordt dit gedaan binnen de dan geldende corona maatregelen. Daarnaast hebben wij ervoor gekozen dat de deelnemers video- workshops / tutorials / voorlichtingen gaan maken om ook andere doelgroepen te kunnen bereiken binnen de maatregelen. Deelnemers gaan in groepjes van ongeveer 5 aan de slag om een workshop-/voorlichtingsvideo te maken van zo’n 45 minuten binnen hun interesse. Potentiële deelnemers zijn met de volgende ideeën gekomen: Hoe schrijf je een eigen rap | Hoe bewerk je video’s (vlogs/TikTok) | Wat als je 18 wordt?! Hiervoor zullen zij mogelijk informatie moeten verzamelen over het onderwerp en hoe zij de video op gaan nemen. Hoe bereid je een workshop voor en hoe ga je dit in een video overbrengen. Hierbij kunnen zij onderling taken verdelen en elkaar ondersteunen om zo tot het beste eindresultaat te komen. Tijdens al deze stappen zullen zij begeleid worden. Een beschrijving voor de begeleiding volgt hieronder. De matching vindt plaats op basis van hun voorkeur, leeftijd, kwaliteiten en achtergrond om er op die manier voor te zorgen dat zij samen een video kunnen maken maar er ook diversiteit bestaat binnen de groep. Binnen de bestaande whatsapp groepen is gebrainstormd over de mogelijkheden wat zij kunnen doen en voor welke doelgroep, er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Dit wordt gedaan zodra er akkoord is dit uit te gaan voeren.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085007
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Kamaran
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Nunspeet